Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    nologin - uniemoliwienie zalogowania si do systemu uytkownikom innym ni
    root

OPIS

    Jeeli plik /etc/nologin istnieje, login(1) pozwoli uzyska dostp tylko
    nadzorcy (uytkownikowi root). Innym uytkownikom pokae zawarto tego
    pliku i odrzuci ich logowanie.

PLIKI

    /etc/nologin

ZOBACZ TAKE

    login(1), shutdown(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.