Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    pgm - przenony format szarej bitmapy

OPIS

    Jest to prosty format szarej bitmapy. Definicja jest nastpujca:

    - "Numer magiczny", identyfikujcy rodzaj pliku. Numerem magicznym pliku
     pgm jest "P2".

    - Biala spacja (spacje, tabulacje, CR, LF).

    - Szeroko, sformatowana jako dziesitne ASCII.

    - Biala spacja.

    - Wysoko, znow jako dziesitne ASCII.

    - Biala spacja.

    - Maksymalna warto szaroci, w dziesitnym ASCII.

    - Biala spacja.

    - Szeroko * wysoko wartoci szaroci w postaci dziesitnej  ASCII,
     zawierajcych si midzy 0 a podan wartoci maksymaln. Rozdzielane s
     bialymi spacjami, poczynajc od lewego gornego rogu, do koca, w
     kierunku czytania. Warto 0 oznacza czer, warto maksymalna biel.

    - Lacuchy, rozpoczynajce si  od "#" do koca linii s ignorowane
     (komentarze).

    - adna z linii nie powinna by dlusza ni 70 znakow.

    Oto przyklad malego obrazka w tym formacie:
    P2
    # feep.pgm
    24 7
    15
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 3 3 3 3 0 0 7 7 7 7 0 0 11 11 11 11 0 0 15 15 15 15 0
    0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0
    0 3 3 3 0 0 0 7 7 7 0 0 0 11 11 11 0 0 0 15 15 15 15 0
    0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
    0 3 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0 0 11 11 11 11 0 0 15 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Programy, ktore odczytuj ten format powinny by jak najwyrozumialsze,
    przyjmujc wszystko, co z daleka wyglda jak mapa szaroci.

    Istnieje te wariant tego formatu, dostpny po ustawieniu podczas
    kompilacji opcji RAWBITS. Wariant roni si w sposob nastpujcy:

    - "Numer magiczny" to "P5" zamiast "P2".

    - Wartoci szaroci s zapisywane jako bajty, zamiast wartoci dziesitnych
     ASCII.

    - W sekcji szaroci nie s dozwolone biale spacje oraz dozwolona jest
     tylko jedna biala spacja (zwykle nowa linia) po wartoci maksymalnego
     koloru.

    - Pliki s mniejsze i duo szybsze od formatu podstawowego.

    Zauwa, e format ten jest przystosowany do wartoci szaroci mniejszych ni
    256. Jeli uywasz biblioteki pgm i probujesz zapisa plik o wikszych
    wartociach, biblioteka przelczy si na format podstawowy.

ZOBACZ TAKE

    fitstopgm(1), fstopgm(1), hipstopgm(1), lispmtopgm(1), psidtopgm(1),
    rawtopgm(1), pgmbentley(1), pgmcrater(1), pgmedge(1), pgmenhance(1),
    pgmhist(1),  pgmnorm(1),  pgmoil(1),  pgmramp(1),  pgmtexture(1),
    pgmtofits(1), pgmtofs(1), pgmtolispm(1), pgmtopbm(1), pnm(5), pbm(5),
    ppm(5)

AUTOR

    Copyright (C) 1989, 1991 Jef Poskanzer.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                12 listopada 1991            pgm(5)