Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    pnm - przenony format dowolnej bitmapy

OPIS

    Programy pnm pracuj z przenonymi bitmapami, mapami szaroci, pixmapami,
    tworzonymi w segmentach pbm, pgm, i ppm. Nie ma konkretnego formatu,
    zwizanego z pnm.

ZOBACZ TAKE

    anytopnm(1),  rasttopnm(1),  tifftopnm(1), xwdtopnm(1), pnmtops(1),
    pnmtorast(1), pnmtotiff(1),  pnmtoxwd(1),  pnmarith(1),  pnmcat(1),
    pnmconvol(1),  pnmcrop(1),  pnmcut(1),  pnmdepth(1), pnmenlarge(1),
    pnmfile(1),  pnmflip(1),  pnmgamma(1),  pnmindex(1),  pnminvert(1),
    pnmmargin(1),  pnmnoraw(1), pnmpaste(1), pnmrotate(1), pnmscale(1),
    pnmshear(1), pnmsmooth(1), pnmtile(1), ppm(5), pgm(5), pbm(5)

AUTOR

    Copyright (C) 1989, 1991 Jef Poskanzer.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                27 wrzenia 1991             pnm(5)