Provided by: wpolish_20110328-1_all bug

NAZWA

    polish - lista polskich slow

OPIS

    /usr/share/dict/polish to plik ASCII zawierajcy alfabetyczn list slow,
    po jednym slowie w jednej linii.

PLIKI

    /etc/dictionaries-common/words to symboliczne dowizanie  do  pliku
    /usr/share/dict/<jzyk>. /usr/share/dict/words to symboliczne dowizanie
    do pliku /etc/dictionaries-common/words.  To dowizanie powinno by
    uywane przez oprogramowanie, ktore korzysta z systemowej listy slow.
    Zajrzyj do select-default-wordlist(8) po wicej informacji.

    Katalog /usr/share/dict moe zawiera listy slow dla wielu jzykow, gdzie
    nazwa   jzyka  jest  okrelona  w  jzyku  angielskim,  np.
    /usr/share/dict/french i /usr/share/dict/danish, jeeli istniej, to
    zawieraj odpowiednio list slow francuskich i duskich. Lista slow
    powinna by zakodowana w standardzie UTF-8.

ZOBACZ TAKE

    ispell(1),  select-default-wordlist(8)  oraz  Filesystem  Hierarchy
    Standard.

HISTORIA

    Listy slow nie s specyfik systemu i mog pochodzi z ronych rodel.

    Jako systemowa lista slow uywany byl plik /usr/dict/words. Ze wzgldow
    kompatybilnoci, oprogramowanie powinno sprawdza t lokalizacj, gdy
    /usr/share/dict/words nie istnieje.

AUTOR

    Listy slow mog mie ronych autorow.