Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ppm - przenony format pixmap

OPIS

    Jest to prosty format pixmapowy, przeznaczony dla obrazow kolorowych.
    Definicja jest nastpujca:

    - "Numer magiczny", okrelajcy rodzaj pliku. Numerem magicznym ppm s dwa
     znaki, "P3".

    - Biala spacja (spacje, tabulacje, CR, LF).

    - Szeroko, sformatowana jako dziesitne znaki ASCII.

    - Biala sapcja.

    - Wysoko, sformatowana jako dziesitne znaki ASCII.

    - Biala spacja.

    - Maksymalna warto komponentu kolorowego, znow jako dziesitne ASCII.

    - Biala spacja.

    - Szeroko * wysoko pikseli, z ktorych kady sklada si z trzech wartoci
     dziesitnych ASCII od 0 do podanej wartoci, rozpoczynajc od lewego
     gornego rogu pixmapy, postpujc dalej w kierunku czytania. Trzy
     wartoci  piksela  odpowiadaj  odpowiednio  kolorowi  czerwonemu,
     zielonemu, niebieskiemu.  Warto 0 oznacza wylczenie koloru, warto
     maksymalna oznacza jego maksymalizacj.

    - Znaki od "#" do koca linii s ignorowane (komentarze).

    - Linia nie powinna by dlusza ni 70 znakow.

    Oto przyklad pixmapy w tym formacie:
    P3
    # feep.ppm
    4 4
    15
    0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 0 15
    0 0 0  0 15 7  0 0 0  0 0 0
    0 0 0  0 0 0  0 15 7  0 0 0
    15 0 15  0 0 0  0 0 0  0 0 0

    Programy, ktore odczytuj ten format, powinny by jak najwyrozumialsze,
    przyjmujc wszystko, co z daleka wyglda na pixmap.

    Istnieje wariant tego formatu, dostpny po ustawieniu podczas kompilacji
    opcji RAWBITS. Wariant ten roni si nastpujco:

    - "Magiczny numer" to "P6" zamiast "P3".

    - Wartoci pikseli s zapisywane jako bajty, zamiast dziesitnych ASCII.

    - W obszarze pikseli nie s dozwolone biale spacje, a za maksymaln
     wartoci koloru dozwolony jest tylko jeden znak bialej spacji (zwykle
     nowa linia).

    - Pliki te s mniejsze i duo szybsze od formatu podstawowego.

    Zauwa, e format raw moe by uywany tylko dla wartoci kolorow mniejszych
    ni 255 (maksymalnie kolor 24-bitowy). Jeli uywasz biblioteki ppm i
    probujesz zapisa plik o wikszej wartoci koloru, biblioteka przelczy si
    na wersj podstawow formatu.

ZOBACZ TAKE

    giftoppm(1), gouldtoppm(1), ilbmtoppm(1), imgtoppm(1), mtvtoppm(1),
    pcxtoppm(1), pgmtoppm(1),  pi1toppm(1),  picttoppm(1),  pjtoppm(1),
    qrttoppm(1),  rawtoppm(1),  rgb3toppm(1), sldtoppm(1), spctoppm(1),
    sputoppm(1), tgatoppm(1),  ximtoppm(1),  xpmtoppm(1),  yuvtoppm(1),
    ppmtoacad(1),  ppmtogif(1), ppmtoicr(1), ppmtoilbm(1), ppmtopcx(1),
    ppmtopgm(1), ppmtopi1(1), ppmtopict(1),  ppmtopj(1),  ppmtopuzz(1),
    ppmtorgb3(1), ppmtosixel(1), ppmtotga(1), ppmtouil(1), ppmtoxpm(1),
    ppmtoyuv(1),  ppmdither(1),  ppmforge(1),  ppmhist(1),  ppmmake(1),
    ppmpat(1), ppmquant(1), ppmquantall(1), ppmrelief(1), pnm(5), pgm(5),
    pbm(5)

AUTOR

    Copyright (C) 1989, 1991 Jef Poskanzer.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                27 wrzenia 1991             ppm(5)