Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    protocols - plik definiujcy protokoly

OPIS

    Jest to plik tekstowy opisujcy rone, dostpne w podsystemie TCP/IP,
    protokoly internetowe DARPA. Plik ten powinien zawiera wlaciwe wartoci,
    a nie uyte w plikach naglowkowych ARPA, ani tym bardziej po prostu
    wymylone. Zawarte w tym pliku numery protokolow pojawi si w polu
    protocol kadego naglowka IP.

    Najlepiej nic tu nie zmienia, gdy zmiany mog by przyczyn powstawania
    nieprawidlowych pakietow IP. Numery protokolow i ich nazwy ustalane s
    przez DDN Network Information Center.

    Kada linia ma nastpujc posta:

       protok'o/l numer aliasy ...

    gdzie pola s rozdzielane spacj lub znakiem tabulacji. Puste linie s
    ignorowane. Jeli linia zaczyna si od krzyyka (#), to znak ten i cz
    linii, ktora po nim nastpuje s ignorowane.

    Opisy pol:

    protok'o/l
       wewntrzna nazwa protokolu. Na przyklad ip, tcp czy udp.

    numer oficjalny numer tego protokolu, ktory bdzie widoczny w naglowku
       IP.

    aliasy opcjonalne aliasy dla protokolu.

    Ten plik moe by rozprowadzany przez sie przy uyciu ogolnosieciowej
    uslugi nazewnictwa, takiej jak Yellow Pages/NIS czy BIND/Hesoid.

PLIKI

    /etc/protocols
       Plik definicji protokolow.

ZOBACZ TAKE

    getprotoent(3)

    Przewodnik po usludze Yellow Pages

    Przewodnik po usludze BIND/Hesiod

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.