Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    qmail-control - pliki konfiguracyjne qmail

WPROWADZENIE

    Moesz  zmieni zachowanie systemu qmail poprzez modyfikacj plik'ow
    kontrolnych qmail w katalogu /var/qmail/control.

    qmail moe przetrwa z tylko jednym plikiem kontrolnym, o nazwie me,
    zawierajcym peln domenow nazw obecnego hosta. Plik ten jest uywany
    jako domylny take dla innych zalecych od nazwy maszyny  plikow
    kontrolnych.

    Komentarze s dozwolone w plikach badmailfrom, locals, percenthack,
    qmqpservers, rcpthosts, smtproutes, i virtualdomains. Pocztkowe spacje
    i tabulatory s dozwolone w kadym z plikow kontrolnych.

    Ponisza tabela zawiera list wszystkich plikow kontrolnych innych ni me.
    Obejrzyj odpowiednie strony podrcznikow ekranowych po wicej szczegolow.

       plik        domylnie      uywane przez

       badmailfrom     (brak)       qmail-smtpd
       bouncefrom     MAILER-DAEMON   qmail-send
       bouncehost     me         qmail-send
       concurrencylocal  10         qmail-send
       concurrencyremote  20         qmail-send
       defaultdomain    me         qmail-inject
       defaulthost     me         qmail-inject
       databytes      0         qmail-smtpd
       doublebouncehost  me         qmail-send
       doublebounceto   postmaster     qmail-send
       envnoathost     me         qmail-send
       helohost      me         qmail-remote
       idhost       me         qmail-inject
       localiphost     me         qmail-smtpd
       locals       me         qmail-send
       morercpthosts    (brak)       qmail-smtpd
       percenthack     (brak)       qmail-send
       plusdomain     me         qmail-inject
       qmqpservers     (brak)       qmail-qmqpc
       queuelifetime    604800       qmail-send
       rcpthosts      (brak)       qmail-smtpd
       smtpgreeting    me         qmail-smtpd
       smtproutes     (brak)       qmail-remote
       timeoutconnect   60         qmail-remote
       timeoutremote    1200        qmail-remote
       timeoutsmtpd    1200        qmail-smtpd
       virtualdomains   (brak)       qmail-send

ZOBACZ TAKE

    qmail-inject(8), qmail-qmqpc(8), qmail-remote(8), qmail-send(8), qmail-
    showctl(8), qmail-smtpd(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                               qmail-control(5)