Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    qmail-users - przypisz adresy pocztowe do uytkownikow

PRZEGLD

    Plik /var/qmail/users/assign przypisuje adresy do uytkownikow. Na
    przyklad,

     =big.siefczyk:big:503:78:/home/big:::

    mowi, e cala poczta dla uytkownika big.siefczyk powinna by dostarczana
    do uytkownika big, z wartociami uid 503 i gid 78, podlug regul
    dostarczania okrelonych w pliku /home/big/.qmail oczywicie.

    Przypisania przetworzone przez program qmail-newu bd uyte przez qmail-
    lspawn by kontrolowa dostarczanie poczty przez qmail-local. Obejrzyj
    te sobie qmail-newu(8). Zmiany w pliku /var/qmail/users/assign nie
    przynion efektow dopoki program qmail-newu nie zostanie wywolany i nie
    przetworzy ich.

STRUKTURA

    /var/qmail/users/assign jest seri przypisa, jedno na lini.

    Koczy si lini zawierajc pojedyncz kropeczk.  Linie nie mog zawiera
    znakow NUL.

PROSTE PRZYPISANIA

    Przypisaniem prosty jest linia w stylu

     =lokalny:uytkownik:uid:gid:katalogdomowy:kreska:dod:

    Gdzie lokalny to adres; uytkownik, uid, i gid to nazwa konta, UID i GID
    uytkownika zwanego lokalny; a wiadomoci do tego and messages to
    lokalnego   wlanie   bd   kontrolowane   przez   jego  plik
    katalogdomowy/.qmailkreskadod.

    Jeli wystpi wicej przypisa dla tego samego lokalnego adresu, qmail-
    lspawn uyje sobie pierwszego (a reszt mowic brzydko oleje - przyp.
    tl.).

    lokalny jest interpretowany bez wzgldu na wielko liter.

PRZYPISANIA OG'OLNE

    Przypisaniem ogolnym (meta-przypisaniem) jest linia w stylu

     +lok:uytkownik:uid:gid:katalogdomowy:kreska:przed:

    Przypisanie to odnosi si do kadego adresu rozpoczynajcego si na lok,
    wlczajc samo lok . Oznacza to samo co

     =lokdod:uytkownik:uid:gid:katalogdomowy:kreska:przeddod:

    dla  kadego  moliwego cigu wstawionego w miejsce dod.  Bardziej
    precyzyjne  przypisania  ogolne  przeslaniaj  mniej  specyficzne
    przypisania, i a przypisanie proste przeslania jakiekolwiek przypisanie
    ogolne. Na przyklad:

     +:alias:7790:2108:/var/qmail/alias:-::
     +big-:big:507:100:/home/big:-::
     =big:big:507:100:/home/big:::

    Adres big jest obslugiwany przez lini trzeci; adres big-direct przez
    drug; adresy kupanaprzyk/lad czy wstaw-se-co-chcesz przez lini pierwsz.

ZOBACZ TAKE

    qmail-pw2u(8), qmail-newu(8), qmail-lspawn(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-users(5)