Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    securetty - plik zawierajcy list terminali (ttyx), z ktorych moe si
    logowa root

OPIS

    Plik /etc/securetty jest uywany przez program (niektore  wersje)
    login(1).  Plik ten zawiera nazwy terminali (tty1, tty2, ...) (po
    jednym w linii, bez przedrostka /dev/) na ktorych root moe si zalogowa.
    W przypadku korzystania z shadow, zobacz login.defs(5).

PLIKI

    /etc/securetty

ZOBACZ TAKE

    login(1), login.defs(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.