Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ttytype - przypisanie typow terminali urzdzeniom terminalowym

OPIS

    Plik  /etc/ttytype  kojarzy  nazwy  typow  terminali  opisane  w
    termcap/terminfo z liniami urzdze terminalowych. Kada z linii tego
    pliku  zawiera typ terminala oraz prefix nazwy terminala (nazwy
    urzdzenia z pominiciem /dev/), rozdzielone bialymi znakami.

    Skojarzenie to jest wykorzystywane przez program tset(1) do nadawanie
    zmiennej rodowiskowej TERM poprawnej wartoci (domylnego typu terminala
    dla urzdzenia terminalowego uytkownika).

    Udogodnienie  to  zaprojektowano  dla  tradycyjnego  rodowiska
    wielodostpnego skladajcego si z terminali znakowych podlczonych do
    minikomputera z systemem Unix. Jest ono rzadko uywane we wspolczesnych
    stacjach roboczych i osobistych komputerach uniksowych.

PRZYK/LAD

    Zwykle plik /etc/ttytype zawiera:

       con80x25 tty1
       vt320 ttys0

PLIKI

    /etc/ttytype
       plik definiujcy terminale przylczone do systemu.

ZOBACZ TAKE

    getty(1), termcap(5), terminfo(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.