Provided by: kde-l10n-sr_4.7.1-0ubuntu1_all bug

IME

    kbookmarkmerger - Program za stapanje datog skupa obeleivaa u
    korisnikov spisak obeleivaa.

PREGLED

    kbookmarkmerger [Qt opcije...] [KDE opcije...] {fascikla}

OPIS

    K-stapa-obeleivaa je program za stapanje datog skupa obeleivaa u
    korisnikove obeleivae. Ako korisnik do sada nije dodao nijedan
    obeleiva, bie stvoren nov spisak obeleivaa i dati obeleivai umetnuti u
    njega. K-stapa-obeleivaa pritom pamti koji su fajlovi ve bili stopljeni
    ranije, te jednom dodati obeleivai nee biti dodati ponovo kao
    duplikati. U sluaju da je KDE u pogonu dok se izvrava
    K-stapa-obeleivaa, KDE-ov podsistem obeleivaa bie obaveten o izmenama u
    korisnikovim obeleivaima, te e svi programi koji im pristupaju (npr.
    K-osvaja) odmah uoiti izmene.

    Tradicionalno se neto nalik ovome izvodilo tako to bi se pri otvaranju
    novog korisnikog naloga koristio paljivo sastavljeni kostur domae
    fascikle, koji ve sadri standardni skup obeleivaa. Problem s ovim
    pristupom jeste to se posle stvaranja naloga ne mogu iriti novi
    obeleivai svim korisnicima.

    Mehanizam K-stapaa-obeleivaa koristan je sistem-administratorima kada
    ele da svim korisnicima raire obeleiva koji ukazuje na odreeni dokument
    (na primer, vane napomene o sistemu). Moe biti koristan i
    distributerima, na primer za prilaganje fajlova obeleivaa u pakete tako
    da ih K-stapa-obeleivaa stopi u korisnikov spisak obeleivaa pri
    instaliranju paketa. Ovako dokumentacija za softverski paket moe
    postati lako i vidljivo pristupana odmah nakon njegovog instaliranja.

    Jedini parametar neophodan K-stapau-obeleivaa jeste ime fascikle u
    kojoj e biti potraeni fajlovi obeleivaa. Svi fajlovi u datoj fascikli
    bie uzeti u obzir za stapanje u korisnikovu postavu. Fajlovi obeleivaa
    moraju biti pravilni XBEL fajlovi.

VIDI JO

    Prirunik za K-osvaja[1]

PRIMERI

      pera@hal9000 kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Stapa sve fajlove obeleivaa uskladitene u /usr/local/extra-bookmarks u
    Perin spisak obeleivaa.

STANDARDI

      Specifikacija XBEL-a[2]

OGRANIENJA

    Pri odreivanju da li je dati fajl obeleivaa ve stopljen u korisnikov
    spisak obeleivaa, K-stapa-obeleivaa prosto razmatra ime fajla; sadraj
    se uopte ne proverava. To znai da izmena fajla obeleivaa koji je ve
    jednom stopljen sa korisnikovim obeleivaima nee okinuti ponovno
    stapanje.

    Takoe imajte u vidu da e, u sluaju da korisnik izmeni obeleiva koji je
    stopljen u njegovu postavu, izvorni fajl obeleivaa ostati neizmenjen.

AUTOR

    Frerih Rabe raabe@kde.org

AUTOR

    Frerih Rabe <raabe@kde.org>
      Autor.

PRIMEDBE

    1. Prirunik za K-osvaja
      help:/konqueror/index.html

    2. Specifikacija XBEL-a
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/