Provided by: kde-l10n-sr_4.7.1-0ubuntu1_all bug

IME

    kfind - KDE alatka za traenje fajlova

PREGLED

    kfind [searchpath] [KDE Generic Options] [Qt Generic Options]

OPIS

    K-nalaza je alatka za traenje odreenih fajlova na raunaru po imenu,
    odnosno obrascu imena, i drugim atributima. Na primer, mogu se traiti
    fajlovi zadatog tipa, sa zadatim slovima u imenu fajla, ili sa odreenim
    tekstom kao delom sadraja.

    K-nalaza je grafika alatka, obino se ne izvrava iz komandne linije.

OPCIJE

    searchpath
      Za pretpopunjavanje dijaloga moete zadati dvotakom razdvojenu
      putanju. Ovo moe posluiti za postavljanje razliitih ikona na panelu
      ili povri, za brzo izvoenje pretraga na raznim lokacijama.

VIDI JO

    Detaljnija korisnika dokumentacija dostupna je kroz help:/kfind
    (unesite ovaj URL u K-osvaja ili izvrite khelpcenter help:/kfind).

AUTORI

    Spisak doprinosilaca dat je u korisnikom priruniku, u K-centru-pomoi.

    Stranicu pripremila Lori Vots lauri@kde.org

AUTOR

    Lori Vots <lauri@kde.org>
      Autor.