Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    ark - Ett arkiveringsverktyg for KDE

SYNOPSIS

    ark [-b] [-a] [-e] [-c] [-f suffix] [-p] [-t fil] [-d] [-o katalog]
      [Generella valjare for KDE] [Generella valjare for Qt(TM)]

BESKRIVNING

    Ark ar ett program for att hantera diverse komprimerade filformat i
    KDE-miljon. Arkiv kan visas, packas upp, skapas och andras inne i Ark.
    Programmet hanterar diverse format som tar, gzip, bzip2, zip och rar
    (om lampliga bibliotek eller kommandoradsprogram ar installerade).

ANV"ANDNINGSL"AGEN

    Ark kan antingen anvandas som ett fristaende program med grafiskt
    anvandargranssnitt, samt som ett kommandoradsprogram for att utfora
    vissa specifika uppgifter.

    Om det startas utan valjarna -b (--batch) eller -c (--add), startas Ark
    som ett vanligt program med grafiskt anvandargranssnitt.

    Nar alternativet -b (--batch) anvands, kan Ark anvandas for att packa
    upp innehallet i en eller flera filer direkt fran kommandoraden, utan
    att starta dess grafiska anvandargranssnitt.

    Nar alternativet -c (--add) anvands, fragar Ark efter filer som ska
    laggas till i ett nytt arkiv eller i ett befintligt arkiv.

V"ALJARE

    -d, --dialog
      Visa en dialogruta for att ange alternativ for atgarderna batch
      eller add.

    -o, --destination katalog
      Stall in standardkatalogen for uppackning till katalog. Om den inte
      anges, anvands aktuell sokvag.

  V"aljare f"or att l"agga till filer
    -c, --add
      Fraga anvandaren efter namnet pa arkivet och lagg till angivna
      filer i det. Avsluta nar det ar fardigt.

    -t, --add-to filnamn
      Lagg till angivna filer i filnamn. Skapa arkivet om det inte finns.
      Avsluta nar det ar fardigt.

    -p, --changetofirstpath
      Byt arbetskatalog till den forsta posten och lagg till alla andra
      poster i forhallande till den.

    -f, --autofilename suffix
      Valj automatiskt filnamn med valt suffix (till exempel rar, tar.gz,
      zip, eller nagon annan typ som stods).

  Alternativ f"or uppackning i bakgrunden
    b, --batch
      Anvand bakgrundsgranssnittet istallet for den vanliga dialogrutan.
      Alternativet ar underforstatt om mer an en webbadress anges.

    -e, --autodestination
      Destinationsvardet stalls in till sokvagen for den forsta filen som
      anges.

    -a, --autosubfolder
      Arkivets innehall lases, och om det detekteras att det inte
      innehaller en enda katalog, skapas en underkatalog med arkivnamnet.

EXEMPEL

    ark --batch arkiv.tar.bz2
      Packar upp arkiv.tar.bz2 i arbetskatalogen utan att visa nagot
      grafiskt anvandargranssnitt.

    ark -b -d arkiv.tar.bz2 arkiv2.zip
      Visar forst en dialogruta med uppackningsalternativ och packar
      darefter upp bade arkiv.tar.bz2 och arkiv2.zip i katalogen som
      valjes i dialogrutan.

    ark --add-to mitt-arkiv.zip foto1.jpg text.txt
      Skapar mitt-arkiv.zip om det inte finns och lagger darefter till
      foto1.jpg och text.txt i det.

UPPHOVSM"AN

    Ark underhalls for narvarande av Harald Hvaal haraldhv@stud.ntnu.no och
    Raphael Kubo da Costa kubito@gmail.com.

    Den har manualsidan skrevs forst av Lauri Watts lauri@kde.org 2005 for
    KDE 3.4 och uppdaterades senare 2009 av Raphael Kubo da Costa
    kubito@gmail.com.

AUTHORS

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

    Raphael Kubo da Costa <kubito@gmail.com>
      Author.

K-skrivbordsmiljon 2.13 (KDE 4  2009-09-10              ARK(1)