Provided by: bubblemon_2.0.15-1_i386 bug

NAMN

    bubblemon-gnome2 - Visar systemlasten som en bubblande vatska

SYNTAX

    bubblemon-gnome2

BESKRIVNING

    Detta panelprogram for GNOME visar systemlasten som en bubblande
    vatska. Vatskenivan motsvarar minnesanvandningen, om mycket minne
    anvands ar vatskan nara toppen. Mangden bubblor talar om hur mycket
    processorn arbetar, mycket bubblor betyder hog processorlast.  Fargen
    pa vatskan talar om hur mycket vaxlingsutrymme ("swap") som anvands.
    Sa lange som vatskan ar vattenfargad anvands inget vaxlingsutrymme, men
    ju mer vaxlingsutrymme som anvands desto rodare blir vatskan. En
    flaskpost dyker upp nar det finns olast mail i filen som pekas ut av
    miljovariabeln $MAIL.  Sjogras vaxer upp vid IOlast; mycket sjogras
    innebar hog IOlast.

    Om du haller muspekaren ovanfor lastmataren nagon sekund far du se
    exakta siffror pa systemlasten.

F"ORFATTARE

    Johan Walles <johan.walles@gmail.com>

URL

    Hemsidan finns pa "http://www.nongnu.org/bubblemon/".

Johan Walles            2.0.15       Bubblande lastmatare(1)