Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    cheatmake - lura make att inte bygga om vissa filer

SYNOPSIS

    cheatmake [hidechangefil] [show] [whyfil]

BESKRIVNING

    cheatmake anvands for att spara tid vid omkompilering. Det kan lura
    make att hoppa over filer som inte har andrats pa ett meningsfullt
    satt. Det kan till exempel anvandas nar du andrar en kommentar i en
    fil, men inte sjalva koden.

    Verktyget ar en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljo.

V"ALJARE

    hidechange fil
      Doljer faktum att filen andrades genom att stalla in tidsstampeln
      till det forgangna. Anvand med forsiktighet!

    show
      Listar vilka filer som make for narvarande behover bygga om

    why fil
      Forklarar varfor make maste bygga om filen

MILJ"O

    En av foljande variabler (men inte bada) ska vara angiven om
    kallkodskatalogen ar skild fran byggkatalogen. Om byggkatalogen helt
    enkelt ar en underkatalog till kallkodskatalogen, ska den enklare
    variabeln OBJ_SUBDIR anvandas.

    OBJ_SUBJDIR
      Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i
      kallkodskatalogen. Om kallkodskatalogen till exempel ar kdesdk och
      byggkatalogen ar kdesdk/obj-i386-linux, sa ska OBJ_SUBDIR stallas
      in till obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Ett sed-uttryck som anvands for att transformera kallkodskatalogen
      till byggkatalogen. Om kallkodskatalogen till exempel ar
      kdesdk/obj-i386-linux da ska OBJ_REPLACEMENT stallas in till
      s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSoA

    make(1)

UPPHOVSM"AN

    cheatmake ar skrivet av David Faure faure@kde.org. Den har manualsidan
    ar framtagen av Ben Burton bab@debian.org for Debians GNU/Linux-system
    (men kan anvandas av andra).

[FIXME: source]         6:e mars, 2003          CHEATMAKE(1)