Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    create_makefile - Skapar Makefile.in och Makefile fran en Makefile.am

SYNOPSIS

    create_makefile [relativ_s"okv"ag/Makefile] [relativ_s"okv"ag]

BESKRIVNING

    create_makefile skapar Makefile.in och Makefile i en underkatalog som
    innehaller en Makefile.am. Skriptet sparar tid jamfort med att kora om
    configure helt och hallet.

    Observera att du maste ange sokvagen till onskad Makefile Makefile.am
    (aven om det slutliga /Makefile kan utelamnas).

    Skriptet kan koras fran toppnivakatalogen (den som innehaller
    configure) eller fran nagon av dess underkataloger.

    Om kallkodskatalogen skiljer sig fran byggkatalogen (se
    miljovariablerna nedan), antas att varje Makefile.am och Makefile.in
    hor hemma under kallkodskatalogen och att varje Makefile hor hemma
    under byggkatalogen.

    Verktyget ar en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljo.

MILJ"O

    En av foljande variabler (men inte bada) ska vara angiven om
    kallkodskatalogen ar skild fran byggkatalogen. Om byggkatalogen helt
    enkelt ar en underkatalog till kallkodskatalogen, ska den enklare
    variabeln OBJ_SUBDIR anvandas.

    OBJ_SUBJDIR
      Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i
      kallkodskatalogen. Om kallkodskatalogen till exempel ar kdesdk och
      byggkatalogen ar kdesdk/obj-i386-linux, sa ska OBJ_SUBDIR stallas
      in till obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Ett sed-uttryck som anvands for att transformera kallkodskatalogen
      till byggkatalogen. Om kallkodskatalogen till exempel ar
      ~/src/kdesdk och byggkatalogen ar ~/src/kdesdk-obj, da ska
      OBJ_REPLACEMENT stallas in till s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSoA

    create_makefiles(1)

UPPHOVSM"AN

    create_makefile ar skrivet av David Faure faure@kde.org. Den har
    manualsidan ar framtagen av Ben Burton bab@debian.org for Debians
    GNU/Linux-system (men kan anvandas av andra).

[FIXME: source]         8:e mars, 2003         CREATE_MAKEFILE