Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    cvslastlog - Skriver ut loggposten for den sista arkiveringen av en
    fil.

SYNOPSIS

    cvslastlog [filnamn]

BESKRIVNING

    cvslastlog visar loggen som hor ihop med den senaste arkiverigen i CVS
    for den givna filen. Det forlitar sig pa versionen hos den lokala
    filen, inte den pa servern.

    Verktyget ar en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljo.

AUTHOR

    Ben Burton <>
      Author.

[FIXME: source]         6:e april, 2003         CVSLASTLOG(1)