Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    cxxmetric - Enkelt kallkodsmatt for C och C++

SYNOPSIS

    cxxmetric [fil]

BESKRIVNING

    cxxmetric raknar antal rader kod, kommentarer och mellanrum, och
    beraknar diverse annan statistik for varje given kallkodsfil.
    Kallkodsfilerna maste vara skrivna i C eller C++.

    Verktyget ar en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljo.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         7:e april, 2003          CXXMETRIC(1)