Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    demangle - Angra C++ namnbehandling av symboler

SYNOPSIS

    demangle

BESKRIVNING

    demangle laser en lista med C++ behandlade symbolnamn fran
    standardinmatningen och konverterar namnen till manskligt lasbar form
    pa standardutmatningen.

    Verktyget ar en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljo.

EXEMPEL

    Skapa en fil som heter namn och innehaller foljande behandlade
    symbolnamn:

      _ZNK6Object10metaObjectEv
      _ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv
      _ZTC4Kolf0_11KMainWindow

    Behandlingen av namnen kan darefter tas bort enligt foljande:

      exempel$ demangle < namn
      Object::metaObject() const
      QPtrList<Arrow>::clear()
      construction vtable for KMainWindow-in-Kolf

SE OCKSoA

    kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         7:e april, 2003          DEMANGLE(1)