Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    dpkg-buildflags - returnerar byggflaggor att anvanda for att bygga
    paket

SYNOPS

    dpkg-buildflags [flaggor...] kommando

BESKRIVNING

    dpkg-buildflags ar ett verktyg for att hamta kompileringsflaggor att
    anvanda for att bygga Debianpaket.  De forvalda flaggorna anges av
    leverantoren, men de kan utokas/overstyras pa flera satt:

    1.   pa hela systemet med /etc/dpkg/buildflags.conf;

    2.   for     den     nuvarande     anvandaren     med
       $XDG_CONFIG_HOME/dpkg/buildflags.conf dar $XDG_CONFIG_HOME har
       standardvardet $HOME/.config;

    3.   temporart med miljovariabler satts (se stycket MILJ"O).

    Konfigurationsfilerna kan innehalla tva sorters direktiv:

    SET flagga v"arde
       Overstyr flaggan flagga till att ha vardet v"arde.

    APPEND flagga v"arde
       Utoka flaggan flagga med alternativen som anges i v"arde. Ett
       blanksteg laggs till fore vardet om flaggans nuvarande varde
       inte ar tomt.

    Konfigurationsfilerna kan innehalla kommentarer pa rader som borjar med
    ett nummertecken (#). Aven tomma rader ignoreras.

KOMMANDON

    --list Skriv  ut listan over flaggor som stods av den aktuella
       leverantoren (en per rad). Se stycket FLAGGOR SOM ST"ODS for mer
       information om dem.

    --export=format
       Skriv skal- (om format ar sh) eller make-kommandon (om format ar
       make)  som  kan  anvandas  for  att  exportera  alla
       kompileringsflaggor i miljon till standard ut. Om format inte
       anges antas sh. Endast kompileringsflaggor som borjar med en
       stor bokstav tas med, andra antas att inte vara lampliga for
       miljon.

    --get flagga
       Skriv ut vardet pa flaggan pa standard ut. Avslutar med 0 om
       flaggan ar kand, om inte avslutar den med 1.

    --origin flagga
       Anger ursprunget till flaggan som returneras av --get. Avslutar
       med 0 om flaggan ar kand, om inte avslutar med 1. Ursprunget kan
       vara ett av foljande varden:

       vendor originalflagga satt av leverantoren returneras;

       system flaggan ar satt/modifierad av systemkonfigurationen;

       user  flaggan ar satt/modifierad av anvandarkonfigurationen;

       env  flaggan  ar  satt/modifierad  av  en  miljospecifik
           konfiguration.

    --help Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR SOM ST"ODS

    CFLAGS Flaggor for C-kompilatorn.  Standardvardet  som  satts  av
       leverantoren innehaller -g och den forvalda optimeringsnivan
       (vanligtvis -O2, eller -O0 om miljovariabeln DEB_BUILD_OPTIONS
       definierar noopt).

    CPPFLAGS
       Flaggor for C-forprocesseraren. Forvalt varde: tomt.

    CXXFLAGS
       Flaggor for C++-kompilatorn. Samma som CFLAGS.

    FFLAGS Flaggor for Fortrankompilatorn. Samma som CFLAGS.

    LDFLAGS
       Flaggor som sands till kompilatorn vid lankning av binarer eller
       delade objekt (om lankaren anropas direkt maste -Wl och , tas
       bort fran dessa flaggor). Standardvarde: tomt.

FILER

    /etc/dpkg/buildflags.conf
       Konfigurationsfil for hela systemet.

    $XDG_CONFIG_HOME/dpkg/buildflags.conf               eller
    $HOME/.config/dpkg/buildflags.conf
       Anvandarens konfigurationsfil.

MILJ"OVARIABLER

    DEB_flagga_SET
       Denna variabel kan anvandas for att tvinga fram vardet som
       returneras for given flagga.

    DEB_flagga_APPEND
       Denna variabel kan anvandas for att lagga till ytterligare
       flaggor till vardet som returneras for given flagga.

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 2010 Raphael Hertzog

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.