Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    dpkg-checkbuilddeps - kontrollera byggberoenden och -konflikter

SYNOPS

    dpkg-checkbuilddeps [flaggor] [kontrollfil]

BESKRIVNING

    Detta  program  kontrollerar  installerade paket pa systemet mot
    byggberoenden och -konflikter som listas i filen control. Om de inte
    uppfylls, visas de och programmet avslutas med en felstatus som inte ar
    noll.

    Som standard lases debian/control, men ett alternativt kontrollfilnamn
    kan anges pa kommandoraden.

FLAGGOR

    --admindir=kat
       Andra platsen for dpkg-databasen. Forval ar /var/lib/dpkg.

    -B   Ignorera   Build-Depends-Indep-rader.   Anvand  om  inga
       arkitekturoberoende paket skall byggas.

    -d byggberoendestr"ang

    -c byggkonfliktstr"ang
       Anvand de angivna byggberoendena/-konflikterna istallet for de
       som star i filen debian/control.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 2001 Joey Hess

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.