Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    dpkg-distaddfile - lagg till poster i debian/files

SYNOPS

    dpkg-distaddfile [flaggor] filnamn sektion prioritet

BESKRIVNING

    dpkg-distaddfile  lagger  till  en post for en namngiven fil i
    debian/files.

    Det tar tre argument som inte ar flaggor - filnamn, sektion och
    prioritet for .changes-filen.

    Filnamnet anges relativt till katalogen dar dpkg-genchanges forvantas
    finna filerna, normalt .., snarare an som en sokvag relativ till den
    aktuella katalogen nar dpkg-distaddfile kors.

FLAGGOR

    -ffillisfile
       Las eller skriv listan over filer som skall sandas in har,
       istallet for att anvanda debian/file.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FILER

    debian/files
       Listan over genererade filer so ingar i insandningen som
       forbereds. dpkg-distaddfile kan anvandas for att lagga till
       ytterligare filer.

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrattsskyddat (C) 2000 Wichert Akkerman

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.