Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    dpkg-genchanges - skapa .changes-filer for Debian

SYNOPS

    dpkg-genchanges [flaggor]

BESKRIVNING

    dpkg-genchanges  laser  information  fran ett uppackat och byggt
    Debiankallkodstrad och fran de filer det har genererat, och genererar
    en styrfil for insandning till Debian (.changes-fil).

FLAGGOR

    -b, -B, -A
       Detta  ar  ett  rent binarbygge (inga kallkodsfiler skall
       inkluderas). Det ar ingen skillnad mellan -b, -B och -A, den
       .changes-fil som skapas innehaller alla filer som skapats av
       binary-*-malen i det byggda paketet.

    -S   Anger att endast kallkoden skall sandas in (inga binarpaket tas
       med).

    Flaggorna -sx styr huruvida det ursprungliga kallkodsarkivet skall
    inkluderas i insandningen om kallkod genereras (dvs. -b eller -B inte
    har anvants).

    -si  Som standard, eller om den anges, kommer originalkallkoden
       endast att inkluderas om uppstromsversionsnumret (versionsnumret
       utan epok och utan Debianuppdateringsnummer) skiljer sig fran
       uppstromsversionsnumret i foregaende andringsloggspost.

    -sa  Bifogar alltid originalkallkoden.

    -sd  Bifogar inte originalkallkoden, utan enbart differensfilen.

    -vversion
       Anvander information fran andringsloggen for alla versioner som
       ar strikt senare an version.

    -C"andringsbeskrivning
       Las beskrivningen av andringarna fran filen "andringsbeskrivning
       istallet for att anvanda information fran  kallkodstradets
       changelog-fil.

    -mpaketansvarige-adress
       Anvand paketansvarige-adress som namn och e-postadress till
       ansvarig for detta paket, istallet for att anvanda informationen
       fran kallkodstradets control-fil.

    -epaketansvarige-adress
       Anvand paketansvarige-adress som namn och e-postadress till
       ansvarig for denna insandning, istallet for  att  anvanda
       informationen fran kallkodstradets changelog-fil.

    -Vnamn=v"arde
       Staller in en utdatasubstitueringsvariabel. Se deb-substvars(5)
       for en beskrivning av utdatasubstituering.

    -Tsubstvars-fil
       Las substitutionsvariabler fran substvars-fil; standard  ar
       debian/substvars. Ingen variabelsubstitution utfors pa nagot av
       falten i utdata, men om den speciella variabeln Format anges
       kommer den overstyra faltet med samma namn. Flaggan kan anvandas
       flera ganger for att lasa substitutionsvariabler fran flera
       filer.

    -Df"alt=v"arde
       Ersatt eller lagg till ett falt i den genererade control-filen.

    -Uf"alt Ta bort ett falt ur den genererade control-filen.

    -ccontrol-fil
       Anger huvudkallkodskontrollfilen som information skall lasas
       fran. Standardvardet ar debian/control.

    -l"andringsloggfil
       Anger andringsloggfilen som information skall lasas  fran.
       Standardvardet ar debian/changelog.

    -ffillisfile
       Laser listan over filer som skall sandas in harifran, istallet
       for att anvanda debian/files.

    -F"andringsloggformat
       Anger format pa andringsloggen. Som standard lases formatet fran
       en speciell rad nara slutet av andringsloggen, eller sa anvands
       Debians standardformat om ingen information hittas.

    -uins"andningskatalog
       Se efter filer som skall sandas in i ins"andningskatalog istallet
       for .. (dpkg-genchanges maste kunna se dessa filer sa att det
       kan  lagga  in  deras  storlekar  och  kontrollsummor  i
       .changes-filen).

    -q   dpkg-genchanges  kommer  normalt  att  generera informativa
       meddelanden pa standard fel, till exempel om hur manga pakets
       kallkodsfiler sands in. -q undertrycker dessa meddelanden.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FILER

    debian/files
       Listan over genererade filer som ar en del av den insandning som
       forbereds. dpkg-genchanges laser data har nar .changes-filen
       skapas.

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrattsskyddat (C) 2000 Wichert Akkerman

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.