Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    dpkg-name - byt namnet pa Debianpaket till det fullstandiga paketnamnet

SYNOPS

    dpkg-name [flaggor] [--] filer

BESKRIVNING

    Manualsidan dokumenterar programmet dpkg-name, vilket tillhandahaller
    ett enkelt satt att byta namn pa Debianpaket till deras fullstandiga
    paketnamn.   Ett   fullstandigt   paketnamn   bestar   av
    <paket>_<version>_<arkitektur>.<pakettyp> och anges av control-filen i
    paketet.   <Version>-delen   av   filnamnet   bestar   av
    uppstromsversionsinformation och kan  eventuellt  foljas  av  ett
    bindestreck och revisionsinformationen. <Pakettyp>-delen kommer fran
    faltet package_type om det finns, annars deb.

FLAGGOR

    -a, --no-architecture
       Destinationsfilnamnet kommer inte att innehalla information om
       arkitektur.

    -k, --symlink
       Skapa en symbolisk lank istallet for att flytta.

    -o, --overwrite
       Befintliga filer kommer att skrivas over om de har samma namn
       som destinationsfilnamnet.

    -s, --subdir [katalog]
       Filerna kommer att flyttas till en underkatalog. Om katalogen i
       argumentet existerar kommer filerna att flyttas in i den
       katalogen, om inte kommer namnet pa malkatalogen att hamtas fran
       sektionsfaltet i styrdelen av paketet. Malkatalogen kommer vara
       "unstable/binary-<arkitekur>/<sektion>".  Om  sektionen  inte
       hittas i styrfilen antas "no-section", och i sa fall, samt for
       sektionerna  "non-free"  och  "contrib",  ar  malkatalogen
       "<sektion>/binary-<arkitektur>".  Sektionsfaltet  ar  inte
       nodvandigt, sa flera paket hamnar i katalogen "no-section".
       Anvand den har flaggan med tillforsikt, den kan vara rorig.

    -c, --create-dir
       Flaggan  kan  anvandas  tillsammans med -s-flaggan. Om en
       malkatalog inte existerar kommer den att skapas automatiskt.
       Anv"and denna flagga f"orsiktigt.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    -v, --version
       Visar version och avslutar.

EXEMPEL

    dpkg-name bar-foo.deb
       Filen  "bar-foo.deb"  kommer  att  fa  det  nya  namnet
       bar-foo_1.0-2_i386.deb eller nagot liknande (beroende pa vilken
       information som hittas i styrdelen av "bar-foo.deb").

    find /root/debian/ -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a
       Alla filer med andelsen "deb" i katalogen /root/debian och dess
       underkataloger kommer att fa sina namn ersatta med dpkg-name, om
       sa behovs, till namn utan arkitekturinformation.

    find -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a -o -s -c
       G"or inte soa h"ar. Ditt arkiv kommer att roras till helt och
       hallet eftersom manga paket inte har nagon sektionsinformation.
       G"or inte soa h"ar.

    dpkg --build debian-tmp && dpkg-name -o -s .. debian-tmp.deb
       Kan anvandas nar nya paket byggs.

PROGRAMFEL

    Vissa     paket     foljer     inte     namnstrukturen
    <paket>_<version>_<arckitektur>.deb. Paket vars namn  andrats  med
    dpkg-name kommer folja denna struktur. Normalt paverkar detta inte hur
    dselect(1)/dpkg(1)  installerar  paket,   men   vissa   andra
    installationsverktyg kan vara beroende av denna namngivningsstruktur.

SE "AVEN

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dpkg-deb(1), find(1), xargs(1).

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 1995, 1996 Erick Branderhorst

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.