Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    dpkg-scanpackages - skapar indexfilerna Packages

SYNOPS

    dpkg-scanpackages   [flaggor]   bin"arkatalog   ["overstyrningsfil
    [s"okv"agsprefix]] > Packages

BESKRIVNING

    dpkg-scanpackages gar genom ett trad av Debianbinarpaket och skapar en
    Packages-fil, som apt(8), dselect(8) osv. anvander for att beratta for
    anvandaren vilka paket som kan installeras. Dessa Packages-filer ar
    desamma som de som finns pa Debianarkivspeglar och cd-rom:ar. Du kan
    anvanda dpkg-scanpackages sjalv for att skapa en katalog med lokala
    paket att installera pa en klase maskiner.

    Observera: Om du vill lasa den skapade Packages-filen med apt maste du
    antagligen komprimera filen med bzip2(1)  (vilket  skapar  filen
    Packages.bz2) eller gzip(1) (vilket skapar filen Packages.gz). apt
    ignorerar okomprimerade Packages-filer, forutom vid lokal atkomst (dvs.
    file://-kallor).

    bin"arkatalog ar namnet pa tradet med binarpaketen som skall hanteras
    (till exempel contrib/binary-i386). Det ar bast att skapa den relativt
    till roten pa Debianarkivet eftersom all filnamnsfalt i den skapade
    Packages-filen kommer inledas med strangen.

    "overstyrningsfil ar namnet pa en fil som skall lasas in och som
    innehaller information om hur paketet passar in i distributionen (kan
    vara en komprimerad fil); se deb-override(5).

    s"okv"agsprefix ar en frivillig strang som laggs till i borjan i
    filnamnsfaltet.

    Om mer an en version av ett paket upptacks kommer endast den senaste
    att tas med i utdata. Om de har samma version och bara skiljer i
    arkitektur kommer bara den forsta som hittas att anvandas.

FLAGGOR

    -t, --test typ
       Sok efter *.typ-paket, i stallet for *.deb.

    -u, --udeb
       F"oroaldrat alias till -tudeb.

    -e, --extra-override fil
       Las fil for att hitta ytterligare overstyrningar (filen kan vara
       komprimerad). Se deb-extra-override(5) for mer information om
       dess format.

    -a, --arch arkitektur
       Anvand ett monster som bestar av *_all.deb och *_arkitektur.deb
       istallet for att soka efter alla deb-arkiv.

    -m, --multiversion
       Ta med alla paket som hittas i utdata.

    -M, --medium idstr"ang
       Lagg till ett X-Medium-falt som innehaller vardet idstr"ang.
       Faltet ar nodvandigt om du vill generera Packages.cd-filer som
       kan anvandas med dselect:s multicd-atkomstmetod.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

DIAGNOSTIK

    dpkg-scanpackages skriver ut de vanliga sjalvforklarande felen. Det
    varnar aven om paket ligger i fel katalog har dubbletter, har ett
    Filename-falt i sin control-fil, saknas fran overstyrningsfilen, eller
    har substitueringar utan effekt skrivna av paketansvariga.

SE "AVEN

    dpkg(1),   dselect(1),   deb-override(5),  deb-extra-override(5),
    dpkg-scansources(1).

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.