Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    dpkg-scansources - skapar indexfilerna Sources

SYNOPS

    dpkg-scansources   [flaggor]   bin"arkatalog   ["overstyrningsfil
    [s"okv"agsprefix]] > Sources

BESKRIVNING

    dpkg-scansources soker genom den givna bin"arkatalogen efter .dsc-filer.
    De anvands for att skapa ett Debiankallkodsindex, vilket skrivs pa
    standard ut.

    "Overstyrningsfilen, om den anges, anvands for att stalla in prioriteter
    i de skapade indexposterna, samt for att ersatta falt de paketansvariga
    ger i .dsc-filerna. Filen kan vara komprimerad. Se deb-override(5) for
    en  beskrivning  av  formatet  for  denna  fil.  Obs!  Eftersom
    overstyrningsfilen indexerar per binarpaket,  inte  kallkodspaket,
    uppstar det ett problem har. Nuvarande implementation anvander den
    hogsta prioriteten av samtliga binarpaket som skapas av en .dsc-fil som
    prioritet for kallkodspaketet, och overstyrningsposten for det forsta
    binarpaket som listas i .dsc-filen for att ersatta information fran
    paketansvariga. Detta kan komma att andras.

    s"okv"agsprefix laggs, om den anges, till i borjan av katalogfaltet i det
    skapade kallkodsindexet. Du anvander det normalt till att gora sa att
    katalogfalten innehaller sokvagen fran toppen av Debianarkivhierarkin.

    Observera: Om du vill lasa den skapade Sources-filen med apt(8) maste
    du antagligen komprimera filen med gzip(1) (vilket skapar filen
    Sources.gz). apt ignorerar okomprimerade Sources-filer, forutom vid
    lokal atkomst (dvs. file://-kallor).

FLAGGOR

    -n, --no-sort
      Sortera inte indexposterna. De sorteras normalt efter namn pa
      kallkodspaketet.

    -e, --extra-override fil
      Las fil for att hitta ytterligare overstyrningar (filen kan
      vara komprimerad).  Se  deb-extra-override(5)  for  mer
      information om dess format.

    -s, --source-override fil
      Anvand fil som overstyrningsfil for kallkoden (filen kan
      vara komprimerad). Standardnamnet  ar  namnet  pa  den
      overstyrningsfil du angav, med tillagget .src.

      Kallkodsoverstyrningsfilen  har  ett  annat  format  an
      binaroverstyrningsfilen. Den innehaller endast tva falt
      avdelade med blanktecken, dar det forsta ar namnet pa
      kallkodspaketet och det andra ar sektionen. Tomma rader och
      kommentarer  ignoreras  pa vanligt satt. Om ett paket
      specificeras    i    bada    filerna    kommer
      kallkodsoverstyrningsfilen forst for att valja sektion.

    --debug
      Sla pa felsokning.

    --help
      Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
      Visar version och avslutar.

SE "AVEN

    deb-override(5), deb-extra-override(5), dpkg-scanpackages(1).

F"ORFATTARE

    Roderick Schertler <roderick@argon.org>

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.