Provided by: dpkg_1.16.0.3ubuntu5_i386 bug

NAMN

    dpkg-trigger - ett verktyg for paketutlosare

SYNOPS

    dpkg-trigger [flaggor...] utl"osarnamn
    dpkg-trigger [flaggor...] kommando

BESKRIVNING

    dpkg-trigger ar ett verktyg for att explicit aktivera utlosare och for
    att testa om de stods av den korande dpkg.

    Det kan anvandas av utvecklarskript i komplexa och  villkorliga
    situationer dar filutlosare, eller det deklarativa activate-direktivet
    i utlosarstyrfilen inte kan uttrycka det som behovs. Det kan aven
    anvandas for test och av systemadministratorer (men observera att
    utlosarna inte kommer att faktiskt koras av dpkg-trigger).

    Okanda utlosarnamnsyntaxer ar ett fel for dpkg-trigger.

KOMMANDON

    --check-supported
       Se om den dpkg som kors stoder utlosare (anropas vanligtvis fran
       ett postinst-skript). Avslutar med 0 om en dpkg med utlosarstod
       har kort, eller 1 med ett felmeddelande pa standard fel om inte.
       Det ar dock normalt sett battre att bara aktivera den onskade
       utlosaren med dpkg-trigger.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --admindir=kat
       Andra platsen for dpkg-databasen. Forval ar /var/lib/dpkg.

    --by-package=paket
       Overstyr den som vantar pa en utlosare (satts vanligen av dpkg
       genom miljovariabeln DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE i utvecklarskript,
       for att namnge det paket som skriptet tillhor, och detta anvands
       som standard).

    --no-await
       Denna flagga gor sa att det anropade paketet T (om det finns)
       inte behover vanta  pa  hantering  av  utlosaren;  det/de
       intresserade paketet/paketen I kommer inte laggas till T:s
       vantelista for hantering av utlosare och T:s status andras inte.
       T kan anses vara installerat aven om I kanske annu inte har
       hanterat utlosaren.

    --no-act
       Bara testa, andra inte pa nagonting.

MILJ"OVARIABLER

    DPKG_ADMINDIR
       If set and the --admindir option has not been specified, it will
       be used as the dpkg data directory.

SE "AVEN

    dpkg(1), deb-triggers(5), /usr/share/doc/dpkg-dev/triggers.txt.gz.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.