Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    fixincludes - Reducera antalet #include i KDE-kallkodsfiler

SYNOPSIS

    fixincludes [-v, --verbose] [-e, --experimental] [-m, --modify] [fil]
          [--help]

BESKRIVNING

    fixincludes forsoker reducera antalet #include i C++ kallkodsfiler. Det
    mesta av dess behandling ar specifik for KDE-kallkod, och kanske inte
    fungerar sa bra med kallkod for program utanfor KDE.

    Foljande problem identifieras av fixincludes:

    o  Inkluderade deklarationsfiler som inte langre stods men som finns
      for att fungera ihop med aldre Qt- och KDE-versioner.

    o  Inkludering av samma fil flera ganger.

    Det finns ocksa ett experimentellt lage som forsoker ta bort varje
    #include en i taget (med nagra oviktiga undantag) for att se om
    kallkoden fortfarande kan kompileras. Observera ett detta
    experimentella lage andrar ursprunglig kallkod.

    Normalt andras inte kallkoden. De identifierade problemen skrivs helt
    enkelt ut pa standardutmatningen.

    Listan med C++ filer att undersoka ska anges pa kommandoraden. Om inga
    filer anges, undersoks all C++ kallkod i eller under nuvarande katalog
    (med undantag av kataloger vars Makefile.am innehaller UQT_NO_COMPAT
    eller -UKDE_NO_COMPAT).

    Verktyget ar en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljo.

V"ALJARE

    -v, --verbose
      Informativt lage. Ytterligare felsokningsutmatning skrivs ut pa
      standardutmatningen.

    -e, --experimental
      Experimentellt lage, som beskrivet ovan med fler detaljer.
      Observera att valjaren ocksa betyder --modify.

    -m, --modify
      Forutom att skriva meddelanden pa standardutmatningen, andra
      verkligen den ursprungliga kallkoden for att ratta eventuella
      problem som hittades.

UPPHOVSM"AN

    fixincludes ar skrivet av Dirk Mueller mueller@kde.org.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         7:e april, 2003         FIXINCLUDES(1)