Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

kconfig_compiler


NAMN

    kconfig_compiler - KDE:s konfigurationskompilator

SYNOPSIS

    kconfig_compiler [Qt-valjare] [KDE-valjare] [valjare] fil.kcfg
            fil.kcfgc

BESKRIVNING

    kconfig_compiler skapar C++ kallkod fran tva filer. Den forsta filen
    (.kcfg) innehaller information om installningsalternativ och den andra
    filen (.kcfgc) anger alternativ for kodgenerering.

    Den skapade kallkoden innehaller en klass baserad pa KConfigSkeleton
    som tillhandahaller ett programmeringsgranssnitt for att komma at
    programmets installningsdata.

V"ALJARE

    Argument:

    fil.kcfg
      XML-inmatningsfil for kcfg

    fil.kcfgc
      Installningsfil for kodgenerering

    V"aljare:

    -d, --directory <katalog>
      Katalog att skapa filer i [.]

    Allm"anna v"aljare:

    --help
      Visa hjalp om valjare

    --help-qt
      Visa Qt-specifika valjare

    --help-kde
      Visa KDE-specifika valjare

    --help-all
      Visa alla valjare

    --author
      Visa information om upphovsman

    -v, --version
      Visa versionsinformation

    --license
      Visa licensinformation

    KDE-v"aljare:

    --caption <titel>
      Anvand 'titel' som namn i namnlisten

    --icon <ikon>
      Anvand 'ikon' som programmets ikon

    --miniicon <ikon>
      Anvand 'ikon' som programmets ikon

    --config <filnamn>
      Anvand alternativ installningsfil

    --dcopserver <server>
      Anvand DCOP-servern angiven av 'server'

    --nocrashhandler
      Inaktivera kraschhantering for att fa minnesdumpar

    --waitforwm
      Vantar pa en WM_NET-kompatibel fonsterhanterare

    --style <stil>
      Staller in programmets grafiska granssnittsstil

    --geometry <geometri>
      Staller in klientgeometrin for den grafiska huvudkomponenten. Se
      man X for argumentformatet

    Qt-v"aljare:

    --display <sk"armnamn>
      Anvand skarmen "skarmnamn" pa X-servern

    --session <sessions-id>
      Aterstall programmet for givet "sessionsid"

    --cmap
      Gor att programmet installerar en privat fargavbildning pa en
      8-bitarsskarm

    --ncols <antal>
      Begransar antal farger som anvands i fargkuben pa en 8-bitarsskarm,
      om programmet anvander fargspecifikationen QApplication::ManyColor

    --nograb
      Talar om for Qt att aldrig lasa musen eller tangentbordet

    --sync
      Byter till synkront lage for felsokning

    --fn, --font <teckensnitt>
      Definierar programmets teckensnitt

    --bg, --background <f"arg>
      Staller in forvald bakgrundsfarg och en programpalett (ljusa och
      morka nyanser beraknas)

    --fg, --foreground <f"arg>
      Staller in forvald forgrundsfarg

    --btn, --button <f"arg>
      Staller in forvald knappfarg

    --name <namn>
      Staller in programmets namn

    --title <titel>
      Staller in programmets titel (rubrik)

    --visual TrueColor
      Tvingar programmet att anvanda TrueColor pa en 8-bitarsskarm

    --inputstyle <inmatningsstil>
      Valjer inmatningsstilen XIM (X-inmatningsmetod). Mojliga varden ar
      onthespot, overthespot, offthespot och root

    --im <XIM-server>
      Staller in XIM-server

    --noxim
      Inaktivera XIM

    --reverse
      Spegelvander hela layouten av grafiska komponenter

SE OCKSoA

    http://developer.kde.org
      Webbplatsen KDE:s utvecklingshorna

FEL

    Anvand bugs.kde.org[1] for att rapportera fel, skicka inte e-post
    direkt till upphovsmannen.

AUTHORS

    Cornelius Schumacher <schumacher@kde.org>
      Author.

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Zack Rusin <zack@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org

K-skrivbordsmiljon        2006-06-01        KCONFIG_COMPILER(1)