Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    kdesu - Kor ett program med forhojda rattigheter

SYNOPSIS

    kdesu [-c kommando] [-d] [-f fil] [-i ikonnamn] [-n] [-p prioritet]
       [-r] [-s] [-t] [-u anv"andare] [--noignorebutton] [--attach
       f"onster-id]

    kdesu [Allmanna KDE-valjare] [Allmanna Qt-valjare]

BESKRIVNING

    KDE su ar ett grafiskt granssnitt for UNIX(R)-kommandot su for
    K-skrivbordsmiljon. Det later dig kora ett program som en annan
    anvandare, genom att tillhandahalla ett losenord for den anvandaren.
    KDE su ar ett program utan privilegier: Det anvander systemets su.

    KDE su har ytterligare en funktion: Det kan valfritt komma ihag
    losenord at dig. Om du anvander funktionen behover du bara skriva in
    losenordet forsta gangen for varje kommando.

    Programmet ar avsett att startas fran kommandoraden eller fran
    .desktop-filer.

    Eftersom kdesu inte langre installeras i
    $(kde4-config --prefix)/bin utan i kde4-config --path libexec och
    darigenom inte ingar i Path, maste man anvanda $(kde4-config --path
    libexec)kdesu for att starta kdesu.

V"ALJARE

    -c kommando
      Det har anger kommandot att kora som systemadministrator. Det maste
      skickas i ett argument. Om du till exempel vill starta en ny
      filhanterare, skulle du skriva in: $(kde4-config --path
      libexec)kdesu -c Dolphin

    -d
      Visa felsokningsinformation.

    -f fil
      Valjaren gor det mojligt att anvanda KDE su effektivt i
      .desktop-filer. Den talar om for KDE su att undersoka filen angiven
      av fil. Om filen ar skrivbar av den aktuella anvandaren, kors
      kommandot som aktuell anvandare. Om den inte ar skrivbar, kors
      kommandot som anvandaren anv"andare (forvald som
      systemadministrator).

      fil utvarderas sa har: om fil borjar med /, tolkas den som ett
      absolut filnamn. Annars tolkas den som namnet pa en global
      KDE-installningsfil.

    -i ikonnamn
      Ange ikon att anvanda i losenordsdialogrutan. Du kan ange bara
      namnet, utan nagon filandelse.

    -n
      Behall inte losenordet. Det inaktiverar kryssrutan behall losenord
      i losenordsdialogrutan.

    -p prioritet
      Ange prioritetsvarde. Prioriteten ar ett godtyckligt tal mellan 0
      och 100, dar 100 betyder hogst prioritet och 0 betyder lagst.
      Forval ar 50.

    -r
      Anvand realtidsschemalaggning.

    -s
      Stoppa kdesu-demonen. Det ar demonen som lagrar lyckade losenord i
      bakgrunden. Funktionen kan ocksa inaktiveras med -n nar KDE su kors
      for forsta gangen.

    -t
      Aktiver terminalutmatning. Det inaktiverar att behalla losenord.
      Det ar i stort sett till for avlusning. Om du vill kora ett program
      i terminalen, anvand det vanliga kommandot su istallet.

    -u anv"andare
      Aven om den vanligaste anvandningen av KDE su ar att kora ett
      kommando som systemadministrator, kan du ange vilket anvandarnamn
      som helst och lampligt losenord.

    --noignorebutton
      Visa inte knappen Ignorera.

    --attach f"onster-id
      Gor dialogrutan tillfallig for ett X-program som anges av
      fonster-id.

SE OCKSoA

    su(1)

    Mer detaljerad anvandardokumentation ar tillganglig med help:/kdesu
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kor khelpcenter
    help:/kdesu).

EXEMPEL

    Kor kfmclient som anvandaren jim, och visa Konquerors ikon i
    losenordsdialogrutan:

      $(kde4-config --path libexec)kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

UPPHOVSM"AN

    KDE su ar skrivet av Geert Jansen jansen@kde.org och Pietro Iglio
    iglio@fub.it.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

K-skrivbordsmiljon        2010-09-18             KDESU(1)