Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    kig - Ett interaktivt geometriprogram for KDE

SYNOPSIS

    kig [-c, --convert-to-native [-o, --outfile filnamn]]
      [Allmanna KDE-valjare] [Allmanna Qt-valjare]

BESKRIVNING

    Kig ar ett program for interaktiv geometri. Det ar avsett att tjana tva
    syften:

    o  Lata studenter utforska matematiska figurer och koncept med datorn.

    o  Fungera som ett verktyg for att rita matematiska figurer och infoga
      dem i andra dokument, med resultatet direkt synligt.

    Du kan skapa geometri pa en dator precis som du skulle gora pa svarta
    tavlan i ett klassrum med det har programmet. Programmet later dig dock
    flytta och andra delar av geometriska figurer sa att du kan se hur
    andra delar andras som ett resultat.

    Kig stoder lokus och anvandardefinierade makron. Det bade importerar
    och exporterar ocksa fran frammande filformat, inklusive Cabri, Dr.
    Geo, KGeo, Kseg och Xfig.

    Programmet ar en del av KDE:s officiella utbildningsmodul.

V"ALJARE

    -c, --convert-to-native
      Visa inte det grafiska granssnittet. Konvertera istallet den
      angivna filen till Kigs eget format. Den konverterade Kig-filen
      skrivs pa standardutmatningen om inte -outfile anges.

    -o, --outfile filnamn
      Anvands med --convert-to-native for att ange var den nyskapade
      Kig-filen ska sparas. Om valjaren inte anges, eller filnamnet -
      anges, gor att filen matas ut pa standardutmatningen.

SE OCKSoA

    Mer detaljerad anvandardokumentation ar tillganglig med help:/kig
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kor khelpcenter
    help:/kig).

    Det finns ocksa ytterligare information tillganglig pa webbsidan f"or
    KDE:s utbildningsprojekt[1].

UPPHOVSM"AN

    Kig ar skrivet av Dominique Devriese devriese@kde.org, Maurizio Paolini
    paolini@dmf.bs.unicatt.it, Franco Pasquarelli pasqui@dmf.bs.unicatt.it,
    Pino Toscano toscano.pino@tiscali.it, med flera.

    Den har manualsidan ar baserad pa den som tagits fram for Debian av Ben
    Burton bab@debian.org.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

NOTER

    1. webbsidan for KDE:s utbildningsprojekt
      http://edu.kde.org/kig/

K-skrivbordsmiljon        2010-10-06              KIG(1)