Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    kmag - Skarmforstoringsglas

SYNOPSIS

    kmag [Allmanna KDE-valjare] [Allmanna Qt(TM)-valjare]

BESKRIVNING

    kmag, ocksa kant som KMagnifier, ar ett skarmforstoringsglas. Du kan
    anvanda KMagnifier for att forstora en del av skarmen precis som du
    skulle anvanda ett forstoringsglas for att forstora finstilt text i en
    tidning eller ett fotografi. Programmet ar anvandbart for manga olika
    personer, fran forskare, grafiker och webbkonstruktorer till personer
    med nedsatt syn.

SE OCKSoA

    Mer detaljerad anvandardokumentation ar tillganglig med help:/kmag
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kor khelpcenter
    help:/kmag).

    Det finns ocksa ytterligare information tillganglig pa hemsidan f"or
    KDE:s handikappst"odsprojekt[1].

UPPHOVSM"AN

    KMagnifier ar skrivet av Olaf Schmidt ojschmidt@kde.org, Sarang Lakare
    sarang@users.sf.net och Michael Forster forster@fmi.uni-passau.de

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. hemsidan for KDE:s handikappstodsprojekt
      http://accessibility.kde.org/

K-skrivbordsmiljon        2010-10-06              KMAG(1)