Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    kmouth - Skriv-och-las-granssnitt for talsyntes

SYNOPSIS

    kmouth [filnamn] [Allmanna KDE-valjare] [Allmanna Qt(TM)-valjare]

BESKRIVNING

    KMouth ar ett program som gor det mojligt for personer som inte kan
    tala, att lata sina datorer tala. Det innehaller en historik med talade
    meningar, dar anvandaren kan valja meningar som ska sagas igen.

    Observera att KMouth inte innehaller talsyntes. Det kraver istallet att
    ett talsyntesprogram ar installerat pa systemet.

V"ALJARE

    filnamn
      Historikfilen att oppna.

SE OCKSoA

    espeak(1), festival(1), mbrola(1), freetts(1)

    Mer detaljerad anvandardokumentation ar tillganglig med help:/kmouth
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kor khelpcenter
    help:/kmouth).

    Det finns ocksa ytterligare information tillganglig pa hemsidan f"or
    KDE:s handikappst"odsprojekt[1].

UPPHOVSM"AN

    KMouth ar skrivet av Gunnar Schmi Dt kmouth@schmi-dt.de.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. hemsidan for KDE:s handikappstodsprojekt
      http://accessibility.kde.org/

K-skrivbordsmiljon        2010-09-15             KMOUTH(1)