Provided by: lsmbox_2.1.2-1_i386 bug

NAMN

    lsmbox - visa antal meddelanden i en/flera brevlada/brevlador, samt
    antalet gamla men olasta meddelanden och antalet nya meddelanden

SYNOPSIS

    lsmbox [FLAGGA]... [BREVLoADA]...

BESKRIVNING

    lsmbox visar antalet meddelanden i en brevlada.  Bade det totala
    antalet, antal gamla men olasta och antal nya meddelanden kan visas for
    en eller flera brevlador. Brevlador som ar tomma eller inte existerar
    kommer att ignoreras.  Om programmet kompilerats med stod for curses
    kan du utfora ett fordefinierad kommando pa en brevlada genom att valja
    den med piltangenterna och sedan trycka returtangenten. Om programmet
    kompilerats med stod for ncurses kan du dessutom utfora kommandot genom
    att klicka pa brevladan med muspekaren.

    Om inget annat angivits, kommer lsmbox att anvanda $MAIL (om den
    definierats) eller /var/spool/mail/ANV"ANDARNAMN  som  sokvag  till
    inkorgen, samt $HOME/Mail/ som sokvag till andra brevlador. Detta kan
    andras genom att modifiera $HOME/.lsmboxrc. Se lsmboxrc(5) for fler
    detaljer. Om $HOME inte ar definierad pa ditt system kommer programmet
    att soka efter brevlador i den nuvarande katalogen.

    Om inga brevlador anges som argument, kommer programmet att lista
    information om de brevlador som listats i $HOME/.lsmboxrc. Om den
    filen inte innehaller nagon lista pa brevlador, eller om den filen inte
    existerar, kommer programmet att avslutas.

    Filnamnet ! ar liktydigt med din inkorg. ("=") eller ("+") som forsta
    tecken i ett filnamn ersatts med sokvagen till den katalog dar dina
    brevlador finns.

    Om namnet pa en brevlada som angivits pa kommandoraden innehaller en
    sokvags-avdelare ("/"), sa antar programmet att den fordefinierade
    sokvagen for brevlador skall ignoreras for den brevladan, om inte
    namnet inleds med ("=") eller ("+").

FLAGGOR

    -c, --continuous
       Uppdatera statistiken kontinuerligt snarare an att enbart visa
       informationen en enda gang. Den har flaggan har hogre prioritet
       an miljovariabeln $MAILCHECK. Avsluta med `q' (vantar pa att
       nasta mejlkontroll skall slutforas) eller `<ctrl> + c' (avslutar
       omedelbart). Notera att denna flagga endast ar tillganglig om
       programmet kompilerats med stod for curses

    -i, --check-interval
       Intervall i sekunder mellan varje uppdatering av statistiken.
       Ett litet intervall ger snabbare besked nar ny mejl anlander,
       men okar lasten for systemet. Notera att denna flagga endast ar
       tillganglig om programmet kompilerats med stod for curses

    -n, --new-only
       Visa enbart brevlador som innehaller nya meddelanden (och gamla
       men olasta meddelanden, ifall installningsvariabeln mark_old har
       stangts av med hjalp av kommandot unset)

    -o, --no-old
       Visa inte antalet gamla men olasta meddelanden i varje brevlada

    -p, --padding
       Brevladekolumnens bredd. Lamna tom for att anvanda minsta
       mojliga

    -s, --no-summary
       Visa inte nagon sammanfattning av statistiken for alla brevlador

    -S, --short-names
       Visa enbart namnet pa brevladan istallet for en komplett sokvag

    -t, --no-total
       Visa inte det totala antalet meddelanden i varje brevlada

    --help Visa en hjalptext for kommandot

    --version
       Visa versionsinformation och information om upphovsratt

MILJ"O

    MAILCHECK
       Intervall i sekunder mellan varje uppdatering av statistiken.

EXEMPEL

    For att visa information om din inkorg:

      lsmbox !

    For att visa information om brevladorna debian-devel, linux-kernel, och
    spam:

      lsmbox debian-devel linux-kernel spam

    For att visa information om brevladan test i din hemkatalog:

      lsmbox ~/test

    For att anvanda lsmbox till att halla koll pa forandringar i alla
    brevlador du listat i $HOME/.lsmboxrc:

      lsmbox -c

FILER

    $HOME/.lsmboxrc
       Personliga installningar for lsmbox.

SE "AVEN

    lsmboxrc(5), mbox(5)

HISTORIK

    Apr 16 2004: Uppdaterad for v2.1.0 av lsmbox.
    Apr 16 2004: Uppdaterad for v2.0.0 av lsmbox.
    Mar 11 2004: Uppdaterad for v1.9.0 av lsmbox.
    Mar 15 2003: Uppdaterad for v1.7.0 av lsmbox.
    Jan 16 2003: Smarre andringar.
    Jan 06 2003: Smarre andringar.
    Dec 09 2002: Smarre andringar.
    Nov 06 2002: Forsta svenska versionen av manualsidan.

F"ORFATTARE

    lsmbox  samt  dess  manualsidor  ar  skrivna av David Weinehall
    <tao@acc.umu.se>

RAPPORTERA FEL

    Rapportera fel till <tao@acc.umu.se>.

UPPHOVSR"ATT

    Copyright (C) 2002-2006 David Weinehall
    Detta ar fri programvara. Se kallkoden for kopieringsvillkor.  Det
    finns  INGEN garanti, aven underforstadd garanti vid KOP, eller
    LAMPLIGHET FOR NAGOT SPECIELLT ANDAMAL.