Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu2_i386 bug

NAMN

    passwd - andra anvandarlosenord

SYNOPSIS

    passwd [flaggor] [INLOGGNINGSNAMN]

BESKRIVNING

    The passwd command changes passwords for user accounts. A normal user
    may only change the password for his/her own account, while the
    superuser may change the password for any account. passwd also changes
    the account or associated password validity period.

  L"osenords"andringar
    The user is first prompted for his/her old password, if one is present.
    This password is then encrypted and compared against the stored
    password. The user has only one chance to enter the correct password.
    The superuser is permitted to bypass this step so that forgotten
    passwords may be changed.

    Efter att losenordet har matats in kontrolleras losenordets
    aldringsinformation for att se om anvandaren tillats att andra losenord
    for tillfallet. Om inte, nekar passwd att andra losenordet och
    avslutas.

    Anvandaren fragas sedan tva ganger efter ett ersattande losenord. Den
    andra inmatningen jamfors mot den forsta och bada maste stamma overens
    for att losenordet ska andras.

    Sedan testas losenordet for sin komplexitet. Som en allman riktlinje
    bor losenord innehalla 6 till 8 tecken och inkluderas ett eller flera
    tecken fran var och en av foljande punkter:

    o  gemena bokstaver ur alfabetet

    o  siffrorna 0 till 9

    o  skiljetecken

    Tank pa att inte inkludera systemets standardtecken for radering eller
    doda. passwd kommer att neka alla losenord som inte har lamplig
    komplexitet.

  Tips f"or anv"andarl"osenord
    The security of a password depends upon the strength of the encryption
    algorithm and the size of the key space. The legacy UNIX System
    encryption method is based on the NBS DES algorithm. More recent
    methods are now recommended (see ENCRYPT_METHOD). The size of the key
    space depends upon the randomness of the password which is selected.

    Problem i losenordssakerheten brukar normalt komma fran slarvigt valda
    losenord eller hantering. Av denna anledning bor du inte valja ett
    losenord som finns i en ordbok eller som maste skrivas ner. Losenordet
    bor heller inte vara ett korrekt namn, ditt personnummer, fodelsedatum
    eller gatuadress. Dessa kan anvandas som gissningar for att ta sig in i
    systemet.

    You can find advices on how to choose a strong password on
    http://en.wikipedia.org/wiki/Password_strength

FLAGGOR

    Flaggorna som galler for kommandot passwd ar:

    -a, --all
      Denna flagga kan endast anvandas med -S och gor att status visas
      for alla anvandare.

    -d, --delete
      Ta bort en anvandares losenord (gor det blankt). Detta ar ett
      snabbt satt att inaktivera ett losenord for ett konto. Det kommer
      att ta bort det angivna kontots losenord.

    -e, --expire
      Losenordet for ett konto satts omedelbart som utganget. Detta kan
      tvinga en anvandare att andra sitt losenord vid nasta
      inloggningsforsok.

    -h, --help
      Visa hjalpmeddelande och avsluta.

    -i, --inactiveINAKTIV
      Denna flagga anvands for att inaktivera ett konto efter att
      losenordet har varit utganget i ett antal dagar. Efter att ett
      anvandarkonto har haft ett utganget losenord i INAKTIV dagar far
      anvandaren inte langre logga in med detta konto.

    -k, --keep-tokens
      Indicate password change should be performed only for expired
      authentication tokens (passwords). The user wishes to keep their
      non-expired tokens as before.

    -l, --lock
      Lock the password of the named account. This option disables a
      password by changing it to a value which matches no possible
      encrypted value (it adds a '!' at the beginning of the password).

      Note that this does not disable the account. The user may still be
      able to login using another authentication token (e.g. an SSH key).
      To disable the account, administrators should use usermod
      --expiredate 1 (this set the account's expire date to Jan 2, 1970).

      Users with a locked password are not allowed to change their
      password.

    -n, --mindays MIN_DAYS
      Satter minimalt antal dagar mellan losenordsandringar till
      MIN_DAGAR. Ett nollvarde for detta falt betyder att anvandaren kan
      andra sitt losenord nar som helst.

    -q, --quiet
      Tyst lage.

    -r, --repositoryF"ORRoAD
      change password in REPOSITORY repository

    -S, --status
      Display account status information. The status information consists
      of 7 fields. The first field is the user's login name. The second
      field indicates if the user account has a locked password (L), has
      no password (NP), or has a usable password (P). The third field
      gives the date of the last password change. The next four fields
      are the minimum age, maximum age, warning period, and inactivity
      period for the password. These ages are expressed in days.

    -u, --unlock
      Unlock the password of the named account. This option re-enables a
      password by changing the password back to its previous value (to
      the value before using the -l option).

    -w, --warndaysVARN_DAGAR
      Satter antalet dagar for varning fore ett losenord behover andras.
      Flaggan VARN_DAGAR ar antalet dagar fore anvandaren varnas om att
      losenordet ar pa vag att bli utganget.

    -x, --maxdaysMAX_DAGAR
      Satter maximalt antal dagar som ett losenord ska vara giltigt.
      Efter MAX_DAGAR kravs det att losenordet andras.

T"ANK PoA

    Password complexity checking may vary from site to site. The user is
    urged to select a password as complex as he or she feels comfortable
    with.

    Users may not be able to change their password on a system if NIS is
    enabled and they are not logged into the NIS server.

    passwd uses PAM to authenticate users and to change their passwords.

FILER

    /etc/passwd
      Anvandarkontoinformation.

    /etc/shadow
      Saker anvandarkontoinformation.

    /etc/pam.d/passwd
      PAM configuration for passwd.

AVSLUTNINGSV"ARDEN

    Kommandot passwd avslutas med foljande varden:

    0
      lyckad

    1
      atkomst nekad

    2
      ogiltig kombination av flaggor

    3
      ovantat fel, ingenting har genomforts

    4
      ovantat fel, filen passwd saknas

    5
      Filen passwd ar upptagen, forsok igen

    6
      ogiltigt argument till flagga

SE OCKSoA

    passwd(5), shadow(5), usermod(8).

Anvandarkommandon         24-06-2011             PASSWD(1)