Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    plasmoidviewer - Kor grafiska Plasma-komponenter i sina egna fonster

SYNOPSIS

    plasmoidviewer [-c, --containment namn] [-f, --formfactor namn]
           [--list] [--list-wallpapers] [--list-containments] [-l,
           --location name] [-p, --pixmapcache storlek] [-s,
           --screenshot] [--screenshot-all] [-t, --theme namn] [-w,
           --wallpaper namn] [miniprogram] [argument]
           [--list-remote] [Allmanna KDE-valjare]
           [Allmanna Qt-valjare]

BESKRIVNING

    plasmoidviewer ar ett grafiskt verktyg som later utvecklare prova
    Plasma-miniprogram.

    Bara installerade miniprogram hittas. kbuildsyoca4 kanske behover
    koras for att nyinstallerade miniprogram ska hittas.

ALTERNATIV

    -c, --containment namn
      Namn pa omgivningens insticksprogram [null].

    -f, --formfactor namn
      Formfaktorn att anvanda (horizontal, vertical, mediacenter eller
      planar)[planar].

    --list
      Visar en lista med kanda miniprogram.

    --list-wallpapers
      Visar en lista med kanda skrivbordsunderlagg.

    --list-containments
      Visar en lista med kanda omgivningar.

    -l, --location namn
      Platsbegransningar som omgivningen startas med (floating, desktop,
      fullscreen, top, bottom, left, right)].

    -p, --pixmapcache storlek
      Storlek i Kibyte som cachen for bildpunktsavbildningar ska stallas
      in till.

    -s, --screenshot
      Tar en skarmbild av den grafiska komponenten och sparar den i
      arbetskatalogen som <insticksprogramnamn>.png.

    -s, --screenshot-all
      Tar en skarmbild av alla grafiska komponenter och sparar dem i
      arbetskatalogen som <insticksprogramnamn>.png.

    -t, --theme namn
      SVG-skrivbordstema att anvanda.

    -w, --wallpaper namn
      Namn pa insticksprogrammet for skrivbordsunderlagg. Kraver att ett
      omgivningsinsticksprogram anges.

    miniprogram
      Namn pa miniprogrammet att visa. Kan hanvisa till
      insticksprogrammets namn, eller vara en sokvag (absolut eller
      relativ) till ett paket. Om den inte anges, gors ett forsok att
      ladda ett paket fran arbetskatalogen.

    argument
      Valfria argument till miniprogrammet att lagga till.

    --list-remote
      Lista grafiska fjarrkomponenter rapporterade via Zeroconf.

SE OCKSoA

    Mer detaljerad anvandardokumentation ar tillganglig med
    help:/plasma-desktop (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller
    kor khelpcenter help:/plasma-desktop).

UPPHOVSM"AN

    plasmoidviewer ar skriven av Aaron Seigo aseigo@kde.org.

K-skrivbordsmiljon        2010-10-21         PLASMOIDVIEWER(1)