Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    pruneemptydirs - Hittar foraldrade kallkodskataloger i ett CVS-trad

SYNOPSIS

    pruneemptydirs [-f]

BESKRIVNING

    pruneemptydirs anvands for att stada upp ett lokalt CVS-trad. Det
    detekterar kataloger som innehaller rester av gamla saker som har
    tagits bort fran CVS. Sadana gamla kataloger forstor ofta kompilering.
    Nuvarande katalog och alla kataloger under den undersoks.

    Observera att verktyget inte tar bort nagonting. Det skriver helt
    enkelt ut vad som ska goras som en serie med borttagningskommandon. Du
    kan kopiera och klistra in kommandona, eller anvanda dem med eval i ett
    skript.

    Verktyget fungerar battre om kallkodskatalogen inte ar samma som
    byggkatalogen, eftersom det inte skriver ut kataloger som innehaller
    gamla korbara filer.

    Verktyget ar en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljo.

V"ALJARE

    -f
      Utfor verkligen borttagningarna istallet for att bara skriva ut
      dem. Anvand valjaren med forsiktighet.

UPPHOVSM"AN

    pruneemptydirs ar skrivet av David Faure faure@kde.org

    Den har manualsidan ar framtagen av Ben Burtonbab@debian.org

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         8:e april, 2003       PRUNEEMPTYDIRS(1)