Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    xml2pot - Skapar en PO-mallfil fran en DocBook XML-fil.

SYNOPSIS

    xml2pot [original-XML]

BESKRIVNING

    xml2pot ar ett kommandoradsverktyg som skapar en gettext
    meddelandemallfil fran DocBook XML-filen original-XML. Mallfilen
    skickas till standardutmatningen.

    Den resulterande mallfilen kan anvandas for att skapa gettext
    meddelandefiler (PO-filer) for en mangd sprak. Dessa kan darefter
    anvandas tillsammans med po2xml(1) for att oversatta original-XML filen
    till dessa andra sprak.

    Verktyget ar en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljo.

SE OCKSoA

    po2xml(1), split2po(1), swappo(1), transxx(1)

UPPHOVSM"AN

    PO-XML verktygen ar skriva av Stephan Kulow coolo@kde.org

    Den har manualsidan ar framtagen av Ben Burtonbab@debian.org

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         7:e april, 2003           XML2POT(1)