Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    deb-extra-override - Debianarkivets extra overstyrningsfil

SYNOPS

    override

BESKRIVNING

    Aven om det mesta av informationen om ett binar-/kallkodspaket finns i
    control-/.dsc-filen sa kan allt overstyras nar det exporteras till
    Packages-/Sources-filer. Den extra override-filen innehaller dessa
    overstyrningar.

    Den extra override-filen har ett enkelt blanksteg-avdelat format.
    Kommentarer ar tillatna (markeras med ett #).

      paket f"altnamn v"arde

    paket ar namnet pa binar-/kallkodspaketet

    f"altnamn ar namnet pa faltet som skall overstyras. v"arde ar vardet som
    skall laggas in i faltet. Det kan innehalla blanksteg da raden delas
    upp i maximalt tre kolumner vid tolkning.

    De extra override-filer som anvands for att skapa den officiella listan
    over  paket  ("Packages")  finns  i  indices-katalogen  pa  alla
    Debianspeglar.

SE "AVEN

    dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.