Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    deb-old - Debians gamla binarpaketformat

SYNOPS

    filnamn.deb

BESKRIVNING

    .deb-formatet ar Debians binara paketformat. Denna manualsida beskriver
    det gamla formatet som anvands fore Debian 0.93. Se deb(5) for
    detaljerad information om det nya formatet.

FORMAT

    Filen innehaller tva rader av formatinformation som ASCII-text, foljt
    av tva sammaslagna gzip-packade ustar-filer.

    Den forsta raden i filen ar formatversionsnumret utfyllt till atta
    siffror, och ar 0.939000 for alla arkiv i det gamla formatet.

    Nasta rad ar en decimalstrang (utan inledande nollor) som anger langden
    pa den forsta gzip-packade tar-filen.

    Bada dessa rader avslutas med ett ensamt radbrytningstecken.

    Den forsta tar-filen innehaller kontrollinformationen, lagrade som ett
    antal  vanliga  filer. Filen control maste finnas, eftersom den
    innehaller grundlaggande kontrollinformation.

    I vissa valdigt gamla arkiv kan filerna i kontroll-tarfilen eventuellt
    ligga i en underkatalog vid namn DEBIAN. Om sa ar fallet kommer
    underkatalogen DEBIAN aven att finnas i  kontroll-tarfilen,  och
    kontroll-tarfilen  kommer  bara innehalla filer i den katalogen.
    Eventuellt kan kontroll-tarfilen innehalla en post for ".", det vill
    saga aktuell katalog.

    Den  andra  gzip-packade  tar-filen  ar filsystemsarkivet, vilken
    innehaller sokvagar relativt rotkatalogen for systemet det skall
    installeras pa. Sokvagarna innehaller inte inledande snedstreck.

SE "AVEN

    deb(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.