Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    deb-override - Debianarkivets overstyrningsfil

SYNOPS

    override

BESKRIVNING

    Aven om huvuddelen av informationen om ett paket finns i kontrollfilen
    hanteras en del centralt av distributionstsarerna, snarare an av
    paketansvariga, for att kunna bibehalla en global konsistens. Denna
    informationen finns i filen "override".

    Filen override har ett enkelt blanksteg-avdelat format. Kommentarer ar
    tillatna (markeras med ett #).

      paket prioritet sektion [ansvariginfo]

    paket ar namnet pa paketet. Poster i filen override for paket som inte
    finns i tradet med binara paket ignoreras.

    prioritet och sektion motsvarar respektive styrfalt i .deb-filen.
    Tillatna varden beskrivs i Debians policydokument.

    ansvariginfo  kan,  om  det  anges, antingen vara namnet pa en
    paketansvarig for en ovillkorlig overstyrning, eller gammal-ansvarig =>
    ny-ansvarig for att utfora en substituering.

    De override-filer som anvands for att skapa den officiella listan over
    paket ("Packages") finns i indices-katalogen pa alla Debianspeglar.

SE "AVEN

    dpkg-scanpackages(1),   dpkg-scansources(1),   apt-ftparchive(1),
    /usr/share/doc/debian-policy/policy.html/index.html.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.