Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    deb-split - Debians flerdelade binara paketformat

SYNOPS

    filnamn.deb

BESKRIVNING

    Det flerdelade .deb-formatet anvands for att dela stora paket i mindre
    delar for att forenkla transport over sma medier.

FORMAT

    Filen ar ett ar-arkiv med det magiska numret !<arch>. Filnamnen kan
    innehalla ett avslutande snedstreck (sedan dpkg 1.15.6).

    Den forsta posten i arkivet heter debian-split och innehaller ett antal
    rader, avdelade med nyradstecken. For narvarande finns det sju rader.
    Den forsta raden ar formatets versionsnummer, 2.1 da manualsidan
    skrevs. Den andra raden ar paketnamnet. Den tredje ar paketversionen.
    Den fjarde ar md5summan for paketet. Den femte ar paketets totala
    storlek. Den sjatte ar maximal storlek pa delarna. Den sjunde ar numret
    pa den aktuella delen, foljd av ett snedstreck och det totala antalet
    delar (som i '1/10').

    Filer som laser flerdelade arkiv bor vara beredda pa att ytterligare
    rader ar narvarande, och bor ignorera dessa om sa ar fallet.

    Om versionsnumret har andrats har en inkompatibel andring inforts, och
    programmet skall avbrytas. Om sa inte har gjorts, skall programmet
    kunna fortsatta utan problem, savida det inte stoter pa en ovantad post
    i arkivet (forutom i slutet), enligt vad beskrivs nedan.

    Den andra och sista nodvandiga posten heter data., dar N anger
    delnumret. Den innehaller radata for delen.

    Dessa  poster  maste  ligga  i  exakt  denna ordning. Nuvarande
    implementationer bor ignorera eventuella ytterligare poster efter
    data.N. Ytterligare poster kan komma att definieras i framtiden, och
    kommer (om mojligt) placeras efter dessa tva.

SE "AVEN

    deb(5), dpkg-split(1).

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.