Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    deb-triggers - utlosare for paket

SYNOPS

    utlosare

BESKRIVNING

    Ett paket anger hur det forhaller sig till en eller flera utlosare
    genom att ta med en fil triggers i sitt styrarkiv (dvs. DEBIAN/triggers
    nar paketet skapas).

    Filen innehaller direktiv, ett per rad. Inledande och avslutande
    blanktecken och allt efter det forsta # pa en rad kommer att klippas
    bort och tomma rader ignoreras.

    De styrdirektiv som for narvarande stods for utlosare ar:

      interest utl"osarnamn

      Anger att paketet ar intresserat av den namngivna utlosaren. Alla
      utlosare som ett paket ar intresserat av maste listas genom att
      anvanda detta direktiv i utlosar-styrfilen.

      activate utl"osarnamn

      Gor sa att andringar av detta pakets tillstand aktiverar den
      angivna utlosaren. Utlosaren aktiveras nar en  av  foljande
      operationer  paborjas:  uppackning, konfigurering, borttagning
      (ocksa nar det tas bort till fordel av ett paket det star i
      konflikt med), rensning och avkonfigurering.

      Om paketet forsvinner nar ett annat paket packas upp kommer
      utlosaren att aktiveras nar forsvinnandet upptacks mot slutet av
      uppackningen. Hantering av utlosare, och en overgang fran "vantar
      pa utlosare" till "installerat" orsakar inte aktiveringar. Nar det
      galler uppackning kommer bade utlosare som omnamns i gamla och nya
      versioner av paketet att aktiveras.

    Okanda direktiv ar ett fel som forhindrar paketet fran att installeras.

SE "AVEN

    dpkg-trigger(1), dpkg(1), /usr/share/doc/dpkg-dev/triggers.txt.gz.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.