Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    deb-version - Format pa versionsnummer for Debianpaket

SYNOPS

    [ epok:] uppstr"omsversion [-debianuppdatering ]

BESKRIVNING

    Versionsnummer som anvands for Debians binar- och kallkodspaket bestar
    av tre komponenter. De ar:

    epok  Ett ensamt (vanligtvis litet) heltalsvarde storre an noll. Det
       kan uteslutas, i sa fall antas det vara noll. Om det utesluts an
       inte uppstr"omsversion innehalla kolontecken.

       Faltet ar till for att ratta till fel i versionsnummer i
       tidigare versioner av paketet, samt attr hantera forandringar i
       paketets versionsnumreringssystem.

    uppstr"omsversion
       Detta ar huvuddelen av versionsnumret. Det ar  vanligtvis
       versionsnumret  for originalpaketet ("uppstromspaketet") som
       .deb-filen skapats fran, om ett sadant finns. Normalt anges det
       pa samma form som anvands av uppstromsforfattaren/forfattarna,
       men det kan behova formateras  om  for  att  passa  med
       pakethanterarens format och jamforelsefunktion.

       Hur  pakethanteraren  jamfor versionsnummer nar det galler
       uppstr"omsversion beskrivs nedan. Faltet uppstr"omsversion  i
       versionsnumret kan inte utelamnas.

       Faltet  uppstr"omsversion kan endast innehalla alfanumeriska
       tecken ("A-Za-z0-9") och tecknen . + - : ~ (punkt, plus,
       bindestreck, kolon, tilde) och bor inledas med en siffra. Om det
       inte finns nagon debianuppdatering tillats inte bindestreck och
       om det inte finns nagon epok tillats inte kolontecken.

    debianuppdatering
       Denna del av versionsnumret anger versionen for Debianpaketet
       som baserats pa uppstromsversionen. Den kan endast innehalla
       alfanumeriska tecken samt tecknen + . ~ (plus, punkt, tilde) och
       jamfors pa samma satt som uppstr"omsversion.

       Faltet ar valfritt - om det inte  anges  sa  kan  inte
       uppstr"omsversion innehalla nagot bindestreck. I sa fall anger
       versionsnumret att en programvara skrivits specifikt for att
       goras till ett Debianpaket, och att det da endast finns en
       "debianisering"  av  det  och  att  darfor  behovs  ingen
       uppdateringsinformation vid sidan av.

       Vanligtvis  borjar debianuppdatering om pa "1" varje gang
       uppstr"omsversion okas.

       Dpkg delar upp versionsnumret vid det sista bindestrecket i
       strangen (om sadant finns) for att bestamma uppstr"omsversion och
       debianuppdatering. Om debianuppdatering saknas raknas det som
       tidigare  an  om  faltet  existerar  (men  notera  att
       debianuppdatering  ar  den  minst  signifikanta  delen  av
       versionsnumret).

  Sorteringsalgoritm
    Pakethanteringssystemet  anvander  samma algoritm for att jamfora
    uppstr"omsversion- och debianuppdatering-delarna:

    Strangarna jamfors fran vanster till hoger.

    Forst bestams de inledande delar av varje strang som enbart bestar av
    tecken som inte ar siffror. Dessa bada delar (av vilka den ena kan vara
    tom) jamfors lexikalt. Om en skillnad upptacks returneras den. Den
    lexikala jamforelsen jamfor ASCII-varden, modifierad sa att alla
    bokstaver sorteras fore alla icke-bokstaver och sa att ett tilde
    sorteras fore allt, aven i slutet av delstrangen. Till exempel ar
    foljande delstrangar sorterade: "~~", "~~a", "~", tomma delstrangen,
    "a".

    Darefter bestams de inledande delar av varje strang som enbart bestar
    av siffror. De numeriska vardena av dessa delar jamfors och om en
    skillnad  upptacks i jamforelsen returneras den som resultat av
    jamforelsen. For detta andamal raknas en tom strang (vilket bara kan
    uppsta i slutet av den ena eller bada versionsstrangarna som jamfors)
    som noll.

    Dessa bada steg (jamfora och ta bort  inledande  strangar  med
    icke-siffror och siffror) upprepas till en jamforelse upptacks eller de
    bada strangarna tar slut.

    Observera att epokfaltet ar till for att kunna ratta till tidigare
    misstag  i  versionsnumreringen, och att hantera situationer dar
    versionsnumreringsmetoden andras. Det ar inte tankt att  hantera
    versionsnummer  som  innehaller  strangar  av  bokstaver  som
    pakethanteringssystemet inte kan tolka (till exempel "ALPHA" eller
    "Pre-"), eller dumma sorteringsordningar.

VARNINGAR

    Tildetecknets och dess speciella sorteringsegenskaper introducerades i
    dpkg version 1.10 och vissa delar av dpkg-dev fick inte stod for det
    forran senare i 1.10.x-serien.

SE "AVEN

    deb-control(5), deb(5), dpkg(1)

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat  (C) 1996,1997,1998 Ian Jackson och Christian
    Schwarz
    Upphovsrattsskyddat (C) 2007 Frank Lichtenheld

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.