Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    deb - Debians binara paketformat

SYNOPS

    filnamn.deb

BESKRIVNING

    .deb-formatet ar Debians binara paketformat. Det forstas av dpkg
    0.93.76 och senare, och genereras som forval av alla versioner av dpkg
    sedan 1.2.0, och alla i386/ELF-versioner sedan 1.1.1elf.

    Formatet som beskrivs har anvands sedan Debian 0.93; detaljer om det
    gamla formatet finns i deb-old(5).

FORMAT

    Filen ar ett ar-arkiv med det magiska numret !<arch>. Filnamnen kan
    innehalla ett avslutande snedstreck.

    De tar-arkiv som tillats for narvarande ar; den gamla stilens format
    (v7), for-POSIX-ustar-formatet, en delmangd av GNU-formatet (endast de
    langa sokvags- och lanknamnen i den nya stilen, stods sedan dpkg
    1.4.1.17), och POSIX-ustar-formatet (langa namn stods sedan dpkg
    1.15.0). Okanda tar-typflaggor anses utgora fel.

    Den forsta posten i arkivet heter debian-binary och innehaller ett
    antal rader, avdelade med nyradstecken. For narvarande finns endast en
    rad, formatets versionsnummer, 2.0. Program som laser arkiv i det nya
    formatet bor vara forberedda pa att underversionsnumret kan komma att
    okas, och att nya rader kan forekomma, och skall i sa fall ignorera
    dessa.

    Om huvudversionsnumret har andrats har en inkompatibel andring inforts,
    och programmet skall avbrytas. Om sa inte har gjorts, skall programmet
    kunna fortsatta utan problem, savida det inte stoter pa en ovantad post
    i arkivet (forutom i slutet), enligt vad beskrivs nedan.

    Den  andra  nodvandiga  posten heter control.tar.gz. Det ar ett
    gzip-packat tar-arkiv som innehaller paketets kontrollinformation,
    lagrade som ett antal vanliga filer, av vilka filen control kravs och
    innehaller grundlaggande kontrollinformation. Tarbollen control kan
    eventuellt innehalla en post for ".", den aktuella katalogen.

    Den tredje och sista nodvandiga posten heter data.tar. Den innehaller
    filsystemet som ett tar-arkiv, antingen okomprimerat (stods sedan dpkg
    1.10.24), eller komprimerat med gzip (med filslutet .gz), xz (med
    filslutet .xz, stods sedan dpkg 1.15.6), bzip2 (med filslutet .bz2,
    stods sedan dpkg 1.10.24) eller lzma (med filslutet .lzma, stods sedan
    dpkg 1.13.25).

    Dessa poster maste  ligga  i  exakt  denna  ordning.  Nuvarande
    implementationer bor ignorera eventuella ytterligare poster efter
    data.tar. Ytterligare poster kan komma att definieras i framtiden, och
    kommer (om mojligt) placeras efter dessa tre. Eventuella ytterligare
    poster som kan komma att behova finnas fore data.tar och som kan
    ignoreras av aldre program utan problem kommer att ha namn som borjar
    med understreck, "_".

    Nya poster som inte kommer att kunna ignoreras utan problem kommer att
    laggas in fore data.tar med namn som borjar med nagot annat an
    understreck, eller (mer troligt) gora att huvudversionsnumret okas.

SE "AVEN

    deb-old(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.