Provided by: dpkg_1.16.0.3ubuntu5_i386 bug

NAMN

    dpkg.cfg - installningsfil for dpkg

BESKRIVNING

    Filen innehaller forvalda installningar for dpkg. Varje rad bestar av
    en ensam flagga som ar exakt densamma som en normal kommandoradsflagga
    for dpkg, forutom de inledande bindestrecken vilka inte anvands har.
    Citattecken runt flaggvarden tas bort. Kommentarer ar tillatna genom
    att inleda en rad med nummertecken ("#").

FILER

    /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/[0-9a-zA-Z_-]*
    /etc/dpkg/dpkg.cfg
    ~/.dpkg.cfg

F"ORFATTARE

    Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS for listan over personer som har bidragit
    till dpkg.

SE "AVEN

    dpkg(1).

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.