Provided by: dselect_1.16.0.3ubuntu5_i386 bug

NAMN

    dselect.cfg - installningsfil for dselect

BESKRIVNING

    Filen innehaller forvalda installningar for dselect. Varje rad bestar
    av en ensam flagga  som  ar  exakt  densamma  som  en  normal
    kommandoradsflagga for dselect, forutom de inledande bindestrecken
    vilka inte anvands har. Citattecken runt flaggvarden tas  bort.
    Kommentarer ar tillatna genom att inleda en rad med nummertecken ("#").

FILER

    /etc/dpkg/dselect.cfg.d/[0-9a-zA-Z_-]*
    /etc/dpkg/dselect.cfg
    ~/.dselect.cfg

F"ORFATTARE

    Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS for listan over personer som har bidragit
    till dselect .

SE "AVEN

    dselect(1).

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.