Provided by: lsmbox_2.1.2-1_i386 bug

NAMN

    lsmboxrc - installningsfil for lsmbox

BESKRIVNING

    En  installningsfil  for  lsmbox  bestar  av  en  samling
    installningsvariabler och deras varden. Bradgard ("#") anvands for att
    visa att en rad ar en kommentar. Varje rad som borjar med detta tecken
    kommer att ignoreras. Aven blanktecken kommer att ignoreras.

KOMMANDON

    set variabel=v"arde
       Satt en installningsvariabel till det angivna vardet.

    unset variabel
       Ta bort vardet for en installningsvariabel.  Detta leder till
       att programmet inbyggda varde anvands istallet.

    mailboxes filnamn...
       Ange vilka brevlador som skall kontrolleras. Du kan ange en
       eller flera mailboxes-rader. Varje mailboxes-rad kan innehalla
       en eller flera brevlador, atskilda av ett blanksteg.

       Filnamnet ! ar liktydigt med din inkorg. ("=") eller ("+") som
       forsta tecken i ett filnamn ersatts med sokvagen till den
       katalog dar dina brevlador finns.

INST"ALLNINGSVARIABLER

    folder Sokvagen till katalogen dar dina brevlador finns; vanligtvis
       $HOME/Mail/.

    lsmbox_mail_command
       Anger vilket kommando som ska utforas nar anvandaren valjer en
       brevlada i kontinuerligt lage.

    mark_old
       Anger huruvida gamla men olasta meddelanden och nya meddelanden
       skall raknas separat eller ej. Om vardet for den har variabeln
       explicit tagits bort med hjalp av kommandot unset, sa kommer
       antalet gamla men olasta och antalet nya meddelanden att slas
       ihop. I annat fall redovisas de separat.

    mh_seq_unseen
       Anger den strang som anvands i .mh_sequences for att lista gamla
       men olasta och nya meddelanden. Om variabeln inte tilldelats
       nagot varde, eller explicit tagits bort med hjalp av kommandot
       unset, sa kommer "unseen" att anvandas.

    spoolfile
       Sokvagen till din inkorg; vanligtvis /var/mail/ANV"ANDARNAMN
       eller /var/spool/mail/ANV"ANDARNAMN.

    lsmbox_padding
       Brevladekolumnens bredd.  For att inte lagga till nagon extra
       utfyllnad forutom den som behovs for att fa samtliga varden att
       hamna rakt under varandra, ange '0'.

KOMMENTARER

    Du kan inte ange en sokvag eller en brevlada som innehaller blanktecken
    (blanksteg, nyradstecken, osv). Jag kommer formodligen inte att andra
    pa detta, eftersom det ar dumt att ha sadana fil/katalognamn.

    Jag har medvetet forsokt att, i mojligaste man, anvanda samma syntax
    som mutt anvander for sin installningsfil muttrc, for att mojliggora
    inlasning av $HOME/.lsmboxrc fran $HOME/.muttrc. lsmbox_mail_command
    far dock mutt att ge ifran sig ett felmeddelande.

SE "AVEN

    lsmbox(1), muttrc(5)

HISTORIK

    Apr 16 2006: Uppdaterad for v2.1.0 av lsmbox.
    Apr 16 2004: Uppdaterad for v2.0.0 av lsmbox.
    Mar 13 2004: Uppdaterad for v1.9.0 av lsmbox.
    Jan 16 2003: Smarre andringar.
    Jan 06 2003: Smarre andringar.
    Dec 09 2002: Smarre andringar.
    Nov 15 2002: Uppdaterad for v1.6.0 av lsmbox.
    Nov 13 2002: Lade till en kommentar kring '+' och '='.
    Nov 06 2002: Forsta svenska versionen av manualsidan.

F"ORFATTARE

    lsmbox samt dess manualsidor  ar  skrivna  av  David  Weinehall
    <tao@acc.umu.se>

RAPPORTERA FEL

    Rapportera fel till <tao@acc.umu.se>.

UPPHOVSR"ATT

    Copyright (C) 2002-2006 David Weinehall
    Detta ar fri programvara.  Se kallkoden for kopieringsvillkor. Det
    finns INGEN garanti, aven underforstadd garanti vid KOP,  eller
    LAMPLIGHET FOR NAGOT SPECIELLT ANDAMAL.