Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    khangman - Det klassiska hanga gubben spelet for KDE

SYNOPSIS

    khangman [Allmanna KDE-valjare] [Allmanna Qt-valjare]

BESKRIVNING

    KHangMan ar ett spel baserat pa det valkanda Hanga gubben spelet. Det
    ar avsett for barn i aldrarna sex och uppat. Spelet har flera
    svarighetsgrader: kategorier som djur (djurord), och latt, normal och
    svar.

    Ett ord valjs slumpmassigt, bokstaverna ar dolda och du maste gissa
    ordet genom att forsoka med en bokstav i taget. Varje gang du gissar
    fel bokstav, ritas en del av bilden av en hangd gubbe. Du maste gissa
    ordet innan du blir hangd! Du har tio forsok.

    Programmet ar en del av KDE:s utbildningsmodul.

SE OCKSoA

    Mer detaljerad anvandardokumentation ar tillganglig med help:/khangman
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kor khelpcenter
    help:/khangman).

    Det finns ocksa ytterligare information tillganglig pa webbsidan f"or
    KDE:s utbildningsprojekt[1].

UPPHOVSM"AN

    KHangMan ar skrivet av Primoz Anzur och Anne-Marie Mahfouf
    annma@kde.org

    Den har manualsidan ar baserad pa den som tagits fram av Ben Burton
    bab@debian.org for Debian-projektet.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

NOTER

    1. webbsidan for KDE:s utbildningsprojekt
      http://edu.kde.org/khangman/

K-skrivbordsmiljon        2010-10-06            KHANGMAN(6)