Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    kpat - Ett mycket vanebildande kortspel for KDE.

SYNOPSIS

    kpat [Qt-valjare...] [KDE-valjare...] [--solvegame fil] [--solve num]
      [--start num] [--end num] [--gametype spel]

BESKRIVNING

    KPatience ar en samling med flera valkanda patienser, som gar fran de
    valkanda Klondike och Kungen, till mindra valkanda spel som
    Farfarsklockan och Mod3. Sammantaget finns det 12 varianter som du kan
    fordriva tiden med.

V"aLJARE

    Det har programmet foljer den vanliga syntaxen for kommandoraden som
    anvands av GNU-program, med langa valjare som borjar med tva streck
    (`--'). En sammanfattning av valjarna som stods av kpat finns nedan.

  Allm"anna v"aljare
    --author
      Visa information om upphovsman

    --help
      Visa hjalp om valjare

    --help-qt
      Visa Qt-specifika valjare

    --help-kde
      Visa KDE-specifika valjare

    --help-all
      Visa alla valjare

    --license
      Visa licensinformation

    -v, --version
      Visa versionsinformation och avsluta.

  Qt-v"aljare
    --display sk"armnamn
      Anvand X-serverns skarm sk"armnamn.

    --session sessions-id
      Aterstall programmet med angivet sessions-id.

    --cmap
      Gor att programmet installerar en privat fargkarta pa en
      8-bitarsskarm.

    --ncols antal
      Begransar antalet farger som begars i fargkuben pa en
      8-bitarsskarm, om programmet anvander fargangivelse enligt
      QApplication::ManyColor.

    --nograb
      anger att Qt aldrig ska ta over musen eller tangentbordet.

    --dograb
      att kora inne i en avlusare kan ge upphov till en underforstadd
      valjare -nograb, anvand -dograb for att overskrida den.

    --sync
      byter till synkront lage for avlusning.

    --fn, --font teckensnitt
      definierar programmets teckensnitt.

    --bg, --background f"arg
      anger den forvalda bakgrundsfargen och en programpalett (ljusa och
      morka nyanser beraknas).

    --fg,--foreground f"arg
      anger den forvalda forgrundsfargen.

    --btn, --button f"arg
      anger den forvalda knappfargen.

    --name namn
      anger programmets namn.

    --title titel
      anger programmets titel (rubrik).

    --visual TrueColor
      tvingar programmet att anvanda TrueColor pa en 8-bitarsskarm.

    --inputstyle
      valjer XIM (X Inmatningsmetod) inmatningsstil. Mojliga varden ar
      onthespot, overthespot, offthespot och root.

    --im XIM-server
      ange XIM-server.

    --noxim
      stang av XIM.

    --reverse
      spegelvander hela layouten av grafiska komponenter.

    --stylesheet fil.qss
      anvander Qt-stilmallen for programmets grafiska komponenter.

    --graphicssystem system
      Anvand ett annat grafiksystem istallet for det normala,
      alternativen ar "Raster" och "opengl" (experimentellt).

  KDE-v"aljare
    --caption titel
      Anvand titel som namn i namnlisten.

    --icon ikon
      Anvand ikon som programmets ikon.

    --config filnamn
      Anvand alternativ installningsfil.

    --nocrashhandler
      Stang av kraschhanteraren, for att fa minnesdumpar.

    --waitforwm
      Vantar pa en WM_NET-kompatibel fonsterhanterare.

    --style stil
      staller in stilen for programmets grafiska granssnitt.

    --geometry geometry
      anger geometri for programmets huvudfonster - se manualsidan man:/X
      for argumentens format (oftast BreddxHojd+Xpos+Ypos).

  V"aljare
    --solvegame fil
      Forsok hitta en losning pa det givna sparade spelet

    --solve num
      Givare att losa (felsokning)

    --start num
      Spelintervallstart (forval 0:INT_MAX)

    --end num
      Spelintervallslut (forval start:start om start angiven)

    --gametype spel
      Hoppa over urvalsfonstret och ladda en viss spelvariant. Giltiga
      varden ar: acesup, fortyeight, freecell, golf, grandfather,
      grandfathersclock, gypsy, klondike, mod3, simplesimon, spider,
      yukon.

  V"aljare
    fil
      Fil att ladda

SE OCKSoa

    KPatience beskrivs i detalj i Handbok KPatience
    ($KDEDIRshare/doc/HTML/sv/kpat/index.html eller skriv in
    help:/kpat/index.html i Konqueror).

UPPHOVSM"aN

    KPatience ar gjort av:
      Paul Olav Tvete
      Mario Weilguni mweilguni@kde.org
      Matthias Ettrich ettrich@kde.org
      Rodolfo Borges barrett@labma.ufrj.br
      Peter H. Ruegg kpat@incense.org
      Michael Koch koch@kde.org
      Marcus Meissner mm@caldera.de
      Shlomi Fish shlomif@vipe.technion.ac.il
      Stephan Kulow coolo@kde.org